Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Porfiry był krewnym:
a) Razumuchina
b) Swidrygajłowa
c) Raskolnikowa
d) Łużyna
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) egzystencjalnej
b) logicznej
c) kryminalnej
d) psychologicznej
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Dostojewski zmarł na:
a) grużlicę
b) raka
c) dusznicę
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) adwokat
b) referent sądowy
c) radca tytularny
d) sędzia
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) trzy tysiące rubli
b) niewielki domek na wsi
c) swoją biżuterię
d) swoje suknie balowe
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Łużynem
b) Sonią
c) Razumichinem
d) Porfirym
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) w swoim pokoju
b) na W-skim moście
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) u przyjaciela - Razumichina
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) radykalizmu społecznego
b) racjonalizmu
c) ateizmu
d) anarchizmu
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) pierścionek
b) papierośnicę
c) łańcuszek z krzyżykiem
d) srebrny zegarek
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) złoty zegarek
b) pierścień
c) portfel
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie


Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) niezapłaconego weksla
b) długów w szynkowni
c) mandatu
d) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sakiewkę
b) złoty łańcuszek
c) sznur pereł
d) drogocenną kolię
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) czwartym pietrze
b) pierwszym pietrze
c) drugim pietrze
d) trzecim piętrze
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 18 lat
b) 16 lat
c) 17 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) zakon żebraczy
b) ochronkę dla sierot
c) swoją siostrę
d) monastyr
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) obiektywne
b) jednakowe
c) wieloznaczne
d) negatywne
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 2000
b) 1978
c) 1973
d) 1995
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Raskolnikow
c) Razumichin
d) Swidrygajłow
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię adwokacką
b) fabrykę zapałek
c) sklep bławatny
d) poradnię lekarską
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Ameryki
b) Paryża
c) Australii
d) Europy Zachodniej
Rozwiązanie


Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu Mikołaja
b) odnawianym mieszkaniu
c) opuszczonym mieszkaniu
d) mieszkaniu przyjaciela
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) współpracownik Porfirego
b) lekarz
c) sekretarz cyrkułu
d) oficer śledczy
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zwartą
b) prostą
c) zawiłą
d) luźną
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) rewolucją społeczną
b) uległością wobec władzy
c) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
b) wewnętrznego monologu
c) wielogłosowości
d) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) we framudze
b) pod głazem
c) w szafie
d) w łóżku
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) tajnej organizacji narodowej
c) ugrupowaniu „białych”
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) czyśca
b) nieba
c) raju
d) piekła
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Łukasza
b) św. Jana
c) św. Marka
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) biednego
b) burżuazyjnego
c) arystokratycznego
d) inteligenckiego
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) kucharka i służąca
b) pracodawczyni Duni
c) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
d) właścicielka pokoju Rodiona
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Swidrygajłowie
c) Rodionie
d) Miermieładowie
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) utopił się
b) otruł się
c) strzelił sobie w skroń z pistoletu
d) powiesił się
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) dziesięciu lat
b) siedmiu lat
c) piętnastu lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 888
c) 730
d) 820
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) sędzią śledczym
b) rewolucjonistą
c) biedakiem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był malarz pokojowy Mikołaj
b) był stróż
c) był przyjaciel Razumichin
d) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) przyszłości Petersburga
b) zbrodni
c) podziału klasowego
d) małżeństwa
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 2 dni
b) 3 dni
c) 4 dni
d) 5 dni
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) harmonii
c) skrzypcach
d) gitarze
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) się znieczulić
c) pamiętać
d) nie cierpieć
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) pięciu dni wolności
b) dwóch tygodni wolności
c) tygodnia wolności
d) dwóch dni wolności
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) starszą rodzoną siostrą
c) starszą przyrodnią siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) pisarzem
b) nauczycielem
c) lekarzem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) osiem lat katorgi
b) pięć lat katorgi
c) piętnaście lat katorgi
d) dziesięć lat katorgi
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowe południe
c) lipcowy poranek
d) lipcowy wieczór
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Słowa Periodycznego”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Gazety Petersburskiej”
d) „Magazynu Powszechnego”
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
b) nie ocenia
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) trzy części
b) sześć części
c) cztery części
d) pięć części
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 80. XIX wieku
b) latach 60. XIX wieku
c) latach 70. XIX wieku
d) latach 90. XIX wieku
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) dwunastu i pół dnia
c) siedmiu i pół dnia
d) dziewięciu i pół dnia
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 70 lat
b) 40 lat
c) 60 lat
d) 50 lat
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni