Zbrodnia i kara
      Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) racjonalizmu
b) radykalizmu społecznego
c) anarchizmu
d) ateizmu
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Paryża
b) Ameryki
c) Europy Zachodniej
d) Australii
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 60. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) otruł się
b) powiesił się
c) strzelił sobie w skroń z pistoletu
d) utopił się
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
b) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
c) wielogłosowości
d) wewnętrznego monologu
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą przyrodnią siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) młodszą rodzoną siostrą
d) starszą rodzoną siostrą
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) trzy części
b) pięć części
c) cztery części
d) sześć części
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 60 lat
b) 70 lat
c) 40 lat
d) 50 lat
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) egzystencjalnej
b) logicznej
c) psychologicznej
d) kryminalnej
Rozwiązanie


Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) prostą
b) zawiłą
c) luźną
d) zwartą
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) lekarzem
b) prawnikiem
c) nauczycielem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
b) mandatu
c) długów w szynkowni
d) niezapłaconego weksla
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Razumichinem
b) Porfirym
c) Sonią
d) Łużynem
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
b) rewolucją społeczną
c) uległością wobec władzy
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) srebrny zegarek
b) pierścionek
c) papierośnicę
d) łańcuszek z krzyżykiem
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) czwartym pietrze
b) pierwszym pietrze
c) trzecim piętrze
d) drugim pietrze
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) dziesięć lat katorgi
b) osiem lat katorgi
c) pięć lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) złoty łańcuszek
b) sakiewkę
c) drogocenną kolię
d) sznur pereł
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) kole utopijnych socjalistów
b) tajnej organizacji narodowej
c) ugrupowaniu „białych”
d) partii komunistycznej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) monastyr
b) ochronkę dla sierot
c) swoją siostrę
d) zakon żebraczy
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) grużlicę
c) dusznicę
d) raka
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Głosu Studenckiego”
b) „Magazynu Powszechnego”
c) „Słowa Periodycznego”
d) „Gazety Petersburskiej”
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoje suknie balowe
b) niewielki domek na wsi
c) swoją biżuterię
d) trzy tysiące rubli
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) jednakowe
b) wieloznaczne
c) negatywne
d) obiektywne
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch dni wolności
b) pięciu dni wolności
c) dwóch tygodni wolności
d) tygodnia wolności
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 4 dni
b) 2 dni
c) 5 dni
d) 3 dni
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Mateusza
b) św. Marka
c) św. Łukasza
d) św. Jana
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) dziesięciu lat
b) pięciu lat
c) piętnastu lat
d) siedmiu lat
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) pod głazem
b) w szafie
c) we framudze
d) w łóżku
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) adwokat
b) referent sądowy
c) sędzia
d) radca tytularny
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowy wieczór
b) lipcowe południe
c) lipcowy poranek
d) lipcowe popołudnie
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dziewięciu i pół dnia
b) dwunastu i pół dnia
c) pięciu dni
d) siedmiu i pół dnia
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) w swoim pokoju
b) u przyjaciela - Razumichina
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) na W-skim moście
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) urzędnikiem
b) biedakiem
c) rewolucjonistą
d) sędzią śledczym
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) oficer śledczy
b) sekretarz cyrkułu
c) lekarz
d) współpracownik Porfirego
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) złoty zegarek
b) portfel
c) pierścień
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) opuszczonym mieszkaniu
c) mieszkaniu przyjaciela
d) mieszkaniu Mikołaja
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 17 lat
b) 16 lat
c) 18 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) fabrykę zapałek
b) sklep bławatny
c) poradnię adwokacką
d) poradnię lekarską
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) raju
b) piekła
c) czyśca
d) nieba
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Miermieładowie
c) Rodionie
d) Swidrygajłowie
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 2000
b) 1973
c) 1995
d) 1978
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) przyszłości Petersburga
b) podziału klasowego
c) zbrodni
d) małżeństwa
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Swidrygajłowa
b) Łużyna
c) Razumuchina
d) Raskolnikowa
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 888
b) 820
c) 1250
d) 730
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był stróż
b) był przyjaciel Razumichin
c) był malarz pokojowy Mikołaj
d) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) kucharka i służąca
b) właścicielka pokoju Rodiona
c) pracodawczyni Duni
d) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) nie cierpieć
b) zapomnieć
c) się znieczulić
d) pamiętać
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) harmonii
b) skrzypcach
c) katarynce
d) gitarze
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) arystokratycznego
b) biednego
c) burżuazyjnego
d) inteligenckiego
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Swidrygajłow
c) Raskolnikow
d) Razumichin
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni
Partner serwisu: