Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą przyrodnią siostrą
b) młodszą rodzoną siostrą
c) starszą rodzoną siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
b) był malarz pokojowy Mikołaj
c) był stróż
d) był przyjaciel Razumichin
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) burżuazyjnego
b) arystokratycznego
c) inteligenckiego
d) biednego
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
b) długów w szynkowni
c) niezapłaconego weksla
d) mandatu
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Razumuchina
b) Swidrygajłowa
c) Łużyna
d) Raskolnikowa
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) tygodnia wolności
b) dwóch dni wolności
c) dwóch tygodni wolności
d) pięciu dni wolności
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) logicznej
b) psychologicznej
c) kryminalnej
d) egzystencjalnej
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Ameryki
b) Paryża
c) Europy Zachodniej
d) Australii
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) trzy części
b) pięć części
c) sześć części
d) cztery części
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) sędzia
b) radca tytularny
c) adwokat
d) referent sądowy
Rozwiązanie


Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) ugrupowaniu „białych”
c) tajnej organizacji narodowej
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Miermieładowie
c) Rodionie
d) Swidrygajłowie
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dwunastu i pół dnia
b) siedmiu i pół dnia
c) pięciu dni
d) dziewięciu i pół dnia
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) grużlicę
c) raka
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) siedmiu lat
b) piętnastu lat
c) dziesięciu lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Słowa Periodycznego”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Magazynu Powszechnego”
d) „Gazety Petersburskiej”
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) małżeństwa
b) zbrodni
c) przyszłości Petersburga
d) podziału klasowego
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoje suknie balowe
b) trzy tysiące rubli
c) niewielki domek na wsi
d) swoją biżuterię
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sakiewkę
b) sznur pereł
c) złoty łańcuszek
d) drogocenną kolię
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) pierścionek
b) srebrny zegarek
c) papierośnicę
d) łańcuszek z krzyżykiem
Rozwiązanie


Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 4 dni
b) 3 dni
c) 5 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowy poranek
b) lipcowe południe
c) lipcowe popołudnie
d) lipcowy wieczór
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) opuszczonym mieszkaniu
b) mieszkaniu przyjaciela
c) odnawianym mieszkaniu
d) mieszkaniu Mikołaja
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) gitarze
b) skrzypcach
c) katarynce
d) harmonii
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
b) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
c) wielogłosowości
d) wewnętrznego monologu
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) pracodawczyni Duni
b) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
c) właścicielka pokoju Rodiona
d) kucharka i służąca
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) uległością wobec władzy
b) rewolucją społeczną
c) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 18 lat
b) 16 lat
c) 15 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Swidrygajłow
b) Razumichin
c) Łużyn
d) Raskolnikow
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) w szafie
c) pod głazem
d) we framudze
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) lekarzem
b) prawnikiem
c) pisarzem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zwartą
b) luźną
c) prostą
d) zawiłą
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
c) nie ocenia
d) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Łukasza
b) św. Mateusza
c) św. Marka
d) św. Jana
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) sekretarz cyrkułu
b) lekarz
c) współpracownik Porfirego
d) oficer śledczy
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) u przyjaciela - Razumichina
b) w swoim pokoju
c) na W-skim moście
d) na Wyspie Pietrowskiej
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 730
b) 1250
c) 888
d) 820
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) piętnaście lat katorgi
b) dziesięć lat katorgi
c) pięć lat katorgi
d) osiem lat katorgi
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) rewolucjonistą
b) urzędnikiem
c) biedakiem
d) sędzią śledczym
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) się znieczulić
c) pamiętać
d) nie cierpieć
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) swoją siostrę
b) monastyr
c) ochronkę dla sierot
d) zakon żebraczy
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) obiektywne
b) wieloznaczne
c) negatywne
d) jednakowe
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 2000
b) 1995
c) 1973
d) 1978
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) sklep bławatny
b) poradnię lekarską
c) fabrykę zapałek
d) poradnię adwokacką
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) piekła
b) czyśca
c) nieba
d) raju
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) racjonalizmu
b) anarchizmu
c) radykalizmu społecznego
d) ateizmu
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) złoty zegarek
b) portfel
c) pierścień
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 90. XIX wieku
b) latach 60. XIX wieku
c) latach 70. XIX wieku
d) latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) powiesił się
b) utopił się
c) otruł się
d) strzelił sobie w skroń z pistoletu
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) pierwszym pietrze
b) czwartym pietrze
c) drugim pietrze
d) trzecim piętrze
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Razumichinem
b) Porfirym
c) Łużynem
d) Sonią
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 40 lat
b) 60 lat
c) 70 lat
d) 50 lat
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni