Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 60 lat
b) 40 lat
c) 50 lat
d) 70 lat
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) fabrykę zapałek
b) poradnię lekarską
c) poradnię adwokacką
d) sklep bławatny
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) kole utopijnych socjalistów
b) ugrupowaniu „białych”
c) partii komunistycznej
d) tajnej organizacji narodowej
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) srebrny zegarek
b) pierścionek
c) łańcuszek z krzyżykiem
d) papierośnicę
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 17 lat
b) 15 lat
c) 16 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) ochronkę dla sierot
b) zakon żebraczy
c) monastyr
d) swoją siostrę
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) inteligenckiego
b) biednego
c) burżuazyjnego
d) arystokratycznego
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Swidrygajłowa
b) Razumuchina
c) Raskolnikowa
d) Łużyna
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
b) nie ocenia
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1995
b) 1973
c) 2000
d) 1978
Rozwiązanie


Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dziewięciu i pół dnia
b) pięciu dni
c) siedmiu i pół dnia
d) dwunastu i pół dnia
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na W-skim moście
b) w swoim pokoju
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) u przyjaciela - Razumichina
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Australii
b) Ameryki
c) Paryża
d) Europy Zachodniej
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) trzecim piętrze
b) czwartym pietrze
c) drugim pietrze
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) długów w szynkowni
b) mandatu
c) niezapłaconego weksla
d) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) trzy części
b) sześć części
c) cztery części
d) pięć części
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) anarchizmu
b) radykalizmu społecznego
c) ateizmu
d) racjonalizmu
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) pięciu dni wolności
b) tygodnia wolności
c) dwóch dni wolności
d) dwóch tygodni wolności
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
b) był przyjaciel Razumichin
c) był malarz pokojowy Mikołaj
d) był stróż
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) prostą
c) zwartą
d) zawiłą
Rozwiązanie


Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 2 dni
b) 3 dni
c) 5 dni
d) 4 dni
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) pod głazem
c) w szafie
d) we framudze
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) opuszczonym mieszkaniu
b) mieszkaniu przyjaciela
c) odnawianym mieszkaniu
d) mieszkaniu Mikołaja
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Raskolnikow
c) Razumichin
d) Swidrygajłow
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) grużlicę
b) dusznicę
c) raka
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
b) właścicielka pokoju Rodiona
c) pracodawczyni Duni
d) kucharka i służąca
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sznur pereł
b) sakiewkę
c) drogocenną kolię
d) złoty łańcuszek
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) egzystencjalnej
b) psychologicznej
c) logicznej
d) kryminalnej
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Swidrygajłowie
b) Łużynie
c) Rodionie
d) Miermieładowie
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) podziału klasowego
b) przyszłości Petersburga
c) małżeństwa
d) zbrodni
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) pięć lat katorgi
b) osiem lat katorgi
c) piętnaście lat katorgi
d) dziesięć lat katorgi
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Łużynem
b) Razumichinem
c) Sonią
d) Porfirym
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) strzelił sobie w skroń z pistoletu
b) utopił się
c) otruł się
d) powiesił się
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) piekła
b) nieba
c) raju
d) czyśca
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) pisarzem
b) lekarzem
c) prawnikiem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) starszą przyrodnią siostrą
c) starszą rodzoną siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) sędzią śledczym
b) urzędnikiem
c) rewolucjonistą
d) biedakiem
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) wieloznaczne
b) obiektywne
c) jednakowe
d) negatywne
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowy wieczór
c) lipcowy poranek
d) lipcowe południe
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) nieograniczoną wolnością jednostki
b) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
c) uległością wobec władzy
d) rewolucją społeczną
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Jana
b) św. Mateusza
c) św. Marka
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) pięciu lat
b) siedmiu lat
c) dziesięciu lat
d) piętnastu lat
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wielogłosowości
b) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
c) wewnętrznego monologu
d) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) pamiętać
b) zapomnieć
c) nie cierpieć
d) się znieczulić
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoje suknie balowe
b) swoją biżuterię
c) niewielki domek na wsi
d) trzy tysiące rubli
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) radca tytularny
b) adwokat
c) sędzia
d) referent sądowy
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) sturublowy banknot
b) portfel
c) złoty zegarek
d) pierścień
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 730
b) 888
c) 820
d) 1250
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) gitarze
b) katarynce
c) harmonii
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 80. XIX wieku
b) latach 90. XIX wieku
c) latach 60. XIX wieku
d) latach 70. XIX wieku
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) lekarz
b) oficer śledczy
c) sekretarz cyrkułu
d) współpracownik Porfirego
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Gazety Petersburskiej”
b) „Magazynu Powszechnego”
c) „Głosu Studenckiego”
d) „Słowa Periodycznego”
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni