Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 60 lat
b) 70 lat
c) 40 lat
d) 50 lat
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) długów w szynkowni
b) niezapłaconego weksla
c) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
d) mandatu
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Rodionie
b) Swidrygajłowie
c) Łużynie
d) Miermieładowie
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) rewolucjonistą
b) urzędnikiem
c) sędzią śledczym
d) biedakiem
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) pod głazem
c) we framudze
d) w szafie
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) radca tytularny
b) referent sądowy
c) sędzia
d) adwokat
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był stróż
b) był przyjaciel Razumichin
c) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
d) był malarz pokojowy Mikołaj
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą przyrodnią siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) młodszą rodzoną siostrą
d) starszą rodzoną siostrą
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch tygodni wolności
b) tygodnia wolności
c) pięciu dni wolności
d) dwóch dni wolności
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) gitarze
b) skrzypcach
c) katarynce
d) harmonii
Rozwiązanie


Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) biednego
b) inteligenckiego
c) burżuazyjnego
d) arystokratycznego
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na W-skim moście
b) w swoim pokoju
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) u przyjaciela - Razumichina
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) kucharka i służąca
b) pracodawczyni Duni
c) właścicielka pokoju Rodiona
d) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zawiłą
b) luźną
c) zwartą
d) prostą
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
b) wewnętrznego monologu
c) wielogłosowości
d) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Paryża
b) Australii
c) Ameryki
d) Europy Zachodniej
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) tajnej organizacji narodowej
c) ugrupowaniu „białych”
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Łukasza
b) św. Marka
c) św. Mateusza
d) św. Jana
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) małżeństwa
b) podziału klasowego
c) zbrodni
d) przyszłości Petersburga
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) pierścionek
b) srebrny zegarek
c) łańcuszek z krzyżykiem
d) papierośnicę
Rozwiązanie


Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
b) uległością wobec władzy
c) nieograniczoną wolnością jednostki
d) rewolucją społeczną
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 5 dni
b) 2 dni
c) 4 dni
d) 3 dni
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) anarchizmu
b) ateizmu
c) racjonalizmu
d) radykalizmu społecznego
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) fabrykę zapałek
b) sklep bławatny
c) poradnię adwokacką
d) poradnię lekarską
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) złoty łańcuszek
b) sakiewkę
c) sznur pereł
d) drogocenną kolię
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 820
c) 888
d) 730
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1978
b) 1973
c) 1995
d) 2000
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) się znieczulić
c) nie cierpieć
d) pamiętać
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) trzy części
b) sześć części
c) pięć części
d) cztery części
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Słowa Periodycznego”
b) „Magazynu Powszechnego”
c) „Głosu Studenckiego”
d) „Gazety Petersburskiej”
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) czwartym pietrze
b) trzecim piętrze
c) drugim pietrze
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) swoją siostrę
b) monastyr
c) zakon żebraczy
d) ochronkę dla sierot
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Razumichinem
b) Sonią
c) Łużynem
d) Porfirym
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoje suknie balowe
b) trzy tysiące rubli
c) niewielki domek na wsi
d) swoją biżuterię
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) piętnaście lat katorgi
b) dziesięć lat katorgi
c) pięć lat katorgi
d) osiem lat katorgi
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Raskolnikow
c) Swidrygajłow
d) Razumichin
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dziewięciu i pół dnia
b) dwunastu i pół dnia
c) siedmiu i pół dnia
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) piekła
b) nieba
c) raju
d) czyśca
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu Mikołaja
b) odnawianym mieszkaniu
c) opuszczonym mieszkaniu
d) mieszkaniu przyjaciela
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) oficer śledczy
b) współpracownik Porfirego
c) sekretarz cyrkułu
d) lekarz
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) portfel
b) sturublowy banknot
c) pierścień
d) złoty zegarek
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) powiesił się
b) strzelił sobie w skroń z pistoletu
c) otruł się
d) utopił się
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowy wieczór
c) lipcowe południe
d) lipcowy poranek
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 80. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Raskolnikowa
b) Razumuchina
c) Łużyna
d) Swidrygajłowa
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) prawnikiem
b) pisarzem
c) nauczycielem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) grużlicę
c) zapalenie płuc
d) raka
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 18 lat
b) 15 lat
c) 16 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) kryminalnej
b) psychologicznej
c) egzystencjalnej
d) logicznej
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) wieloznaczne
b) negatywne
c) jednakowe
d) obiektywne
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) siedmiu lat
b) pięciu lat
c) piętnastu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni