Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) otruł się
b) powiesił się
c) strzelił sobie w skroń z pistoletu
d) utopił się
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) obiektywne
b) jednakowe
c) negatywne
d) wieloznaczne
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Porfiry był krewnym:
a) Łużyna
b) Razumuchina
c) Swidrygajłowa
d) Raskolnikowa
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) raka
b) zapalenie płuc
c) dusznicę
d) grużlicę
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 70 lat
b) 60 lat
c) 40 lat
d) 50 lat
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) pięć lat katorgi
b) osiem lat katorgi
c) dziesięć lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) tygodnia wolności
b) dwóch dni wolności
c) pięciu dni wolności
d) dwóch tygodni wolności
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
b) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
c) wewnętrznego monologu
d) wielogłosowości
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) sześć części
b) cztery części
c) trzy części
d) pięć części
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1995
b) 1978
c) 2000
d) 1973
Rozwiązanie


Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 60. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 80. XIX wieku
d) latach 90. XIX wieku
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 5 dni
b) 3 dni
c) 4 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Rodionie
b) Łużynie
c) Swidrygajłowie
d) Miermieładowie
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) prostą
b) luźną
c) zawiłą
d) zwartą
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) burżuazyjnego
b) inteligenckiego
c) arystokratycznego
d) biednego
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) rewolucją społeczną
b) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
c) nieograniczoną wolnością jednostki
d) uległością wobec władzy
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) pierścionek
b) srebrny zegarek
c) papierośnicę
d) łańcuszek z krzyżykiem
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) drugim pietrze
b) trzecim piętrze
c) czwartym pietrze
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) podziału klasowego
b) małżeństwa
c) zbrodni
d) przyszłości Petersburga
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
b) długów w szynkowni
c) mandatu
d) niezapłaconego weksla
Rozwiązanie


Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Łużynem
b) Razumichinem
c) Sonią
d) Porfirym
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Jana
b) św. Łukasza
c) św. Mateusza
d) św. Marka
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) starszą rodzoną siostrą
c) młodszą przyrodnią siostrą
d) starszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) drogocenną kolię
b) złoty łańcuszek
c) sakiewkę
d) sznur pereł
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 730
b) 888
c) 820
d) 1250
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) ateizmu
b) radykalizmu społecznego
c) racjonalizmu
d) anarchizmu
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) nieba
b) raju
c) czyśca
d) piekła
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) swoją siostrę
b) ochronkę dla sierot
c) zakon żebraczy
d) monastyr
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) siedmiu lat
b) dziesięciu lat
c) piętnastu lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Razumichin
b) Łużyn
c) Swidrygajłow
d) Raskolnikow
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) sędzia
b) referent sądowy
c) radca tytularny
d) adwokat
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) urzędnikiem
b) sędzią śledczym
c) rewolucjonistą
d) biedakiem
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) ugrupowaniu „białych”
c) kole utopijnych socjalistów
d) tajnej organizacji narodowej
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) skrzypcach
b) katarynce
c) gitarze
d) harmonii
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był malarz pokojowy Mikołaj
b) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
c) był przyjaciel Razumichin
d) był stróż
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
d) nie ocenia
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) dziewięciu i pół dnia
c) siedmiu i pół dnia
d) dwunastu i pół dnia
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) pisarzem
b) nauczycielem
c) prawnikiem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe południe
b) lipcowe popołudnie
c) lipcowy poranek
d) lipcowy wieczór
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) we framudze
c) w szafie
d) pod głazem
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) fabrykę zapałek
b) poradnię adwokacką
c) poradnię lekarską
d) sklep bławatny
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu przyjaciela
b) opuszczonym mieszkaniu
c) mieszkaniu Mikołaja
d) odnawianym mieszkaniu
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) pierścień
b) złoty zegarek
c) sturublowy banknot
d) portfel
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Słowa Periodycznego”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Magazynu Powszechnego”
d) „Gazety Petersburskiej”
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na Wyspie Pietrowskiej
b) u przyjaciela - Razumichina
c) w swoim pokoju
d) na W-skim moście
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) kryminalnej
b) egzystencjalnej
c) logicznej
d) psychologicznej
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Ameryki
b) Europy Zachodniej
c) Australii
d) Paryża
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
b) pracodawczyni Duni
c) właścicielka pokoju Rodiona
d) kucharka i służąca
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) współpracownik Porfirego
b) lekarz
c) sekretarz cyrkułu
d) oficer śledczy
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) pamiętać
c) nie cierpieć
d) się znieczulić
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) niewielki domek na wsi
b) swoje suknie balowe
c) swoją biżuterię
d) trzy tysiące rubli
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 18 lat
b) 16 lat
c) 15 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni