Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) srebrny zegarek
b) papierośnicę
c) pierścionek
d) łańcuszek z krzyżykiem
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) ateizmu
b) radykalizmu społecznego
c) racjonalizmu
d) anarchizmu
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Raskolnikow został skazany na:
a) pięć lat katorgi
b) piętnaście lat katorgi
c) dziesięć lat katorgi
d) osiem lat katorgi
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 3 dni
b) 2 dni
c) 4 dni
d) 5 dni
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) drogocenną kolię
b) złoty łańcuszek
c) sakiewkę
d) sznur pereł
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) kucharka i służąca
b) pracodawczyni Duni
c) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
d) właścicielka pokoju Rodiona
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dziewięciu i pół dnia
b) siedmiu i pół dnia
c) dwunastu i pół dnia
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Raskolnikowa
b) Łużyna
c) Razumuchina
d) Swidrygajłowa
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) biednego
b) arystokratycznego
c) inteligenckiego
d) burżuazyjnego
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) sklep bławatny
b) poradnię lekarską
c) fabrykę zapałek
d) poradnię adwokacką
Rozwiązanie


Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) psychologicznej
b) kryminalnej
c) egzystencjalnej
d) logicznej
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) mandatu
b) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
c) niezapłaconego weksla
d) długów w szynkowni
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Razumichin
b) Swidrygajłow
c) Raskolnikow
d) Łużyn
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Porfirym
b) Sonią
c) Łużynem
d) Razumichinem
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 70. XIX wieku
b) latach 60. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) opuszczonym mieszkaniu
c) mieszkaniu przyjaciela
d) mieszkaniu Mikołaja
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) ugrupowaniu „białych”
b) partii komunistycznej
c) tajnej organizacji narodowej
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 888
c) 820
d) 730
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1978
b) 2000
c) 1995
d) 1973
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) dziesięciu lat
b) piętnastu lat
c) pięciu lat
d) siedmiu lat
Rozwiązanie


Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Gazety Petersburskiej”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Słowa Periodycznego”
d) „Magazynu Powszechnego”
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) powiesił się
b) utopił się
c) otruł się
d) strzelił sobie w skroń z pistoletu
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) rewolucją społeczną
b) nieograniczoną wolnością jednostki
c) uległością wobec władzy
d) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) się znieczulić
c) pamiętać
d) nie cierpieć
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) sturublowy banknot
b) portfel
c) pierścień
d) złoty zegarek
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) pod głazem
b) we framudze
c) w szafie
d) w łóżku
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) raju
b) piekła
c) nieba
d) czyśca
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) sześć części
b) trzy części
c) cztery części
d) pięć części
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) wieloznaczne
b) jednakowe
c) negatywne
d) obiektywne
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) podziału klasowego
b) małżeństwa
c) przyszłości Petersburga
d) zbrodni
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) sekretarz cyrkułu
b) oficer śledczy
c) lekarz
d) współpracownik Porfirego
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 15 lat
b) 17 lat
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) sędzią śledczym
b) rewolucjonistą
c) biedakiem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch dni wolności
b) dwóch tygodni wolności
c) pięciu dni wolności
d) tygodnia wolności
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) prostą
b) luźną
c) zwartą
d) zawiłą
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Paryża
b) Ameryki
c) Europy Zachodniej
d) Australii
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoje suknie balowe
b) niewielki domek na wsi
c) trzy tysiące rubli
d) swoją biżuterię
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) sędzia
b) referent sądowy
c) radca tytularny
d) adwokat
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) swoją siostrę
b) monastyr
c) ochronkę dla sierot
d) zakon żebraczy
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Mateusza
b) św. Marka
c) św. Jana
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na Wyspie Pietrowskiej
b) u przyjaciela - Razumichina
c) w swoim pokoju
d) na W-skim moście
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
b) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
c) wielogłosowości
d) wewnętrznego monologu
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Rodionie
b) Swidrygajłowie
c) Łużynie
d) Miermieładowie
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą rodzoną siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) starszą przyrodnią siostrą
d) młodszą rodzoną siostrą
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) drugim pietrze
b) trzecim piętrze
c) pierwszym pietrze
d) czwartym pietrze
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) dusznicę
c) raka
d) grużlicę
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) prawnikiem
b) nauczycielem
c) lekarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
c) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) skrzypcach
b) harmonii
c) gitarze
d) katarynce
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był malarz pokojowy Mikołaj
b) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
c) był przyjaciel Razumichin
d) był stróż
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 70 lat
b) 40 lat
c) 60 lat
d) 50 lat
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowy wieczór
b) lipcowe popołudnie
c) lipcowy poranek
d) lipcowe południe
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni