Zbrodnia i kara
      Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Rodionie
b) Swidrygajłowie
c) Miermieładowie
d) Łużynie
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 60. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Razumichinem
b) Porfirym
c) Sonią
d) Łużynem
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) strzelił sobie w skroń z pistoletu
b) powiesił się
c) utopił się
d) otruł się
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) grużlicę
c) zapalenie płuc
d) raka
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) złoty łańcuszek
b) drogocenną kolię
c) sznur pereł
d) sakiewkę
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) dziesięciu lat
b) pięciu lat
c) piętnastu lat
d) siedmiu lat
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Głosu Studenckiego”
b) „Magazynu Powszechnego”
c) „Gazety Petersburskiej”
d) „Słowa Periodycznego”
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) psychologicznej
b) kryminalnej
c) logicznej
d) egzystencjalnej
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) obiektywne
b) wieloznaczne
c) negatywne
d) jednakowe
Rozwiązanie


Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą rodzoną siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) młodszą rodzoną siostrą
d) starszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe południe
b) lipcowe popołudnie
c) lipcowy wieczór
d) lipcowy poranek
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 4 dni
b) 3 dni
c) 5 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) cztery części
b) pięć części
c) trzy części
d) sześć części
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 820
c) 730
d) 888
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
b) wewnętrznego monologu
c) wielogłosowości
d) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) skrzypcach
b) gitarze
c) harmonii
d) katarynce
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) ochronkę dla sierot
b) monastyr
c) swoją siostrę
d) zakon żebraczy
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) małżeństwa
b) podziału klasowego
c) zbrodni
d) przyszłości Petersburga
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Paryża
b) Ameryki
c) Europy Zachodniej
d) Australii
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Petersburg to przedsionek:
a) raju
b) czyśca
c) nieba
d) piekła
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) siedmiu i pół dnia
c) dwunastu i pół dnia
d) dziewięciu i pół dnia
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch dni wolności
b) pięciu dni wolności
c) tygodnia wolności
d) dwóch tygodni wolności
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) pamiętać
c) się znieczulić
d) nie cierpieć
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Łużyna
b) Swidrygajłowa
c) Raskolnikowa
d) Razumuchina
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) kole utopijnych socjalistów
b) tajnej organizacji narodowej
c) partii komunistycznej
d) ugrupowaniu „białych”
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 16 lat
b) 15 lat
c) 18 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) pod głazem
c) we framudze
d) w szafie
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) arystokratycznego
b) biednego
c) inteligenckiego
d) burżuazyjnego
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) srebrny zegarek
b) łańcuszek z krzyżykiem
c) papierośnicę
d) pierścionek
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) prostą
b) zwartą
c) luźną
d) zawiłą
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) uległością wobec władzy
b) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
c) nieograniczoną wolnością jednostki
d) rewolucją społeczną
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) piętnaście lat katorgi
b) pięć lat katorgi
c) osiem lat katorgi
d) dziesięć lat katorgi
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu przyjaciela
b) odnawianym mieszkaniu
c) opuszczonym mieszkaniu
d) mieszkaniu Mikołaja
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Rodiona
b) pracodawczyni Duni
c) kucharka i służąca
d) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) pierścień
b) złoty zegarek
c) portfel
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) u przyjaciela - Razumichina
b) na W-skim moście
c) w swoim pokoju
d) na Wyspie Pietrowskiej
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Jana
b) św. Marka
c) św. Mateusza
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) racjonalizmu
b) ateizmu
c) radykalizmu społecznego
d) anarchizmu
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) sędzia
b) adwokat
c) referent sądowy
d) radca tytularny
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) długów w szynkowni
b) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
c) niezapłaconego weksla
d) mandatu
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1973
b) 1978
c) 2000
d) 1995
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był malarz pokojowy Mikołaj
b) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
c) był przyjaciel Razumichin
d) był stróż
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoją biżuterię
b) trzy tysiące rubli
c) swoje suknie balowe
d) niewielki domek na wsi
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) biedakiem
b) urzędnikiem
c) rewolucjonistą
d) sędzią śledczym
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) drugim pietrze
b) trzecim piętrze
c) pierwszym pietrze
d) czwartym pietrze
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Razumichin
b) Raskolnikow
c) Swidrygajłow
d) Łużyn
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 50 lat
b) 70 lat
c) 40 lat
d) 60 lat
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) lekarz
b) oficer śledczy
c) sekretarz cyrkułu
d) współpracownik Porfirego
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) prawnikiem
b) pisarzem
c) lekarzem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię adwokacką
b) sklep bławatny
c) fabrykę zapałek
d) poradnię lekarską
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni