Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) we framudze
b) pod głazem
c) w łóżku
d) w szafie
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) adwokat
b) radca tytularny
c) referent sądowy
d) sędzia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) utopił się
b) powiesił się
c) otruł się
d) strzelił sobie w skroń z pistoletu
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) opuszczonym mieszkaniu
b) mieszkaniu przyjaciela
c) odnawianym mieszkaniu
d) mieszkaniu Mikołaja
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) złoty łańcuszek
b) drogocenną kolię
c) sakiewkę
d) sznur pereł
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Sonią
b) Porfirym
c) Łużynem
d) Razumichinem
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) pięciu dni wolności
b) dwóch tygodni wolności
c) dwóch dni wolności
d) tygodnia wolności
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) niezapłaconego weksla
b) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
c) mandatu
d) długów w szynkowni
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 70. XIX wieku
b) latach 90. XIX wieku
c) latach 80. XIX wieku
d) latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) zawiłą
c) prostą
d) zwartą
Rozwiązanie


Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Magazynu Powszechnego”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Gazety Petersburskiej”
d) „Słowa Periodycznego”
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
b) nieograniczoną wolnością jednostki
c) rewolucją społeczną
d) uległością wobec władzy
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) papierośnicę
b) pierścionek
c) łańcuszek z krzyżykiem
d) srebrny zegarek
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 16 lat
b) 15 lat
c) 18 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) w swoim pokoju
b) na Wyspie Pietrowskiej
c) u przyjaciela - Razumichina
d) na W-skim moście
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
b) wewnętrznego monologu
c) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
d) wielogłosowości
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
b) nie ocenia
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) pięć lat katorgi
b) osiem lat katorgi
c) dziesięć lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) czyśca
b) piekła
c) nieba
d) raju
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) biednego
b) burżuazyjnego
c) arystokratycznego
d) inteligenckiego
Rozwiązanie


Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) obiektywne
b) wieloznaczne
c) negatywne
d) jednakowe
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) pierwszym pietrze
b) czwartym pietrze
c) drugim pietrze
d) trzecim piętrze
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) tajnej organizacji narodowej
b) ugrupowaniu „białych”
c) kole utopijnych socjalistów
d) partii komunistycznej
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) biedakiem
b) urzędnikiem
c) rewolucjonistą
d) sędzią śledczym
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą rodzoną siostrą
b) młodszą rodzoną siostrą
c) starszą przyrodnią siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) złoty zegarek
b) sturublowy banknot
c) pierścień
d) portfel
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe południe
b) lipcowy wieczór
c) lipcowy poranek
d) lipcowe popołudnie
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) zakon żebraczy
b) swoją siostrę
c) ochronkę dla sierot
d) monastyr
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Raskolnikowa
b) Łużyna
c) Swidrygajłowa
d) Razumuchina
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) niewielki domek na wsi
b) swoją biżuterię
c) trzy tysiące rubli
d) swoje suknie balowe
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) fabrykę zapałek
b) poradnię adwokacką
c) sklep bławatny
d) poradnię lekarską
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) grużlicę
b) zapalenie płuc
c) raka
d) dusznicę
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był malarz pokojowy Mikołaj
b) był przyjaciel Razumichin
c) był stróż
d) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) nie cierpieć
b) się znieczulić
c) zapomnieć
d) pamiętać
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Swidrygajłow
c) Razumichin
d) Raskolnikow
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) gitarze
b) skrzypcach
c) harmonii
d) katarynce
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Swidrygajłowie
b) Miermieładowie
c) Rodionie
d) Łużynie
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) prawnikiem
b) nauczycielem
c) pisarzem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) logicznej
b) psychologicznej
c) kryminalnej
d) egzystencjalnej
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Australii
b) Europy Zachodniej
c) Paryża
d) Ameryki
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) dziewięciu i pół dnia
c) siedmiu i pół dnia
d) dwunastu i pół dnia
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 70 lat
b) 50 lat
c) 60 lat
d) 40 lat
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) oficer śledczy
b) lekarz
c) sekretarz cyrkułu
d) współpracownik Porfirego
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
b) pracodawczyni Duni
c) właścicielka pokoju Rodiona
d) kucharka i służąca
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) przyszłości Petersburga
b) zbrodni
c) podziału klasowego
d) małżeństwa
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Mateusza
b) św. Marka
c) św. Łukasza
d) św. Jana
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) ateizmu
b) anarchizmu
c) radykalizmu społecznego
d) racjonalizmu
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 2 dni
b) 5 dni
c) 3 dni
d) 4 dni
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 2000
b) 1978
c) 1995
d) 1973
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 820
c) 888
d) 730
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) piętnastu lat
b) siedmiu lat
c) dziesięciu lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) cztery części
b) trzy części
c) pięć części
d) sześć części
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni