Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) ugrupowaniu „białych”
c) tajnej organizacji narodowej
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
d) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sznur pereł
b) złoty łańcuszek
c) sakiewkę
d) drogocenną kolię
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 40 lat
b) 70 lat
c) 60 lat
d) 50 lat
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) skrzypcach
c) harmonii
d) gitarze
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Razumuchina
b) Swidrygajłowa
c) Łużyna
d) Raskolnikowa
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1978
b) 1995
c) 2000
d) 1973
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) radca tytularny
b) adwokat
c) sędzia
d) referent sądowy
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) pracodawczyni Duni
b) właścicielka pokoju Rodiona
c) kucharka i służąca
d) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) piętnaście lat katorgi
b) osiem lat katorgi
c) dziesięć lat katorgi
d) pięć lat katorgi
Rozwiązanie


Zosimow to:
a) współpracownik Porfirego
b) lekarz
c) oficer śledczy
d) sekretarz cyrkułu
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 2 dni
b) 4 dni
c) 5 dni
d) 3 dni
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) sturublowy banknot
b) portfel
c) pierścień
d) złoty zegarek
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) we framudze
b) w łóżku
c) pod głazem
d) w szafie
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) się znieczulić
b) nie cierpieć
c) pamiętać
d) zapomnieć
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) grużlicę
c) raka
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) obiektywne
b) wieloznaczne
c) negatywne
d) jednakowe
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wielogłosowości
b) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
c) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
d) wewnętrznego monologu
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) przyszłości Petersburga
b) małżeństwa
c) zbrodni
d) podziału klasowego
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Słowa Periodycznego”
b) „Gazety Petersburskiej”
c) „Głosu Studenckiego”
d) „Magazynu Powszechnego”
Rozwiązanie


Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu przyjaciela
b) mieszkaniu Mikołaja
c) odnawianym mieszkaniu
d) opuszczonym mieszkaniu
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 15 lat
b) 16 lat
c) 17 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Porfirym
b) Sonią
c) Łużynem
d) Razumichinem
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) drugim pietrze
b) trzecim piętrze
c) pierwszym pietrze
d) czwartym pietrze
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Jana
b) św. Marka
c) św. Mateusza
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Razumichin
c) Swidrygajłow
d) Raskolnikow
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) pierścionek
b) papierośnicę
c) srebrny zegarek
d) łańcuszek z krzyżykiem
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą przyrodnią siostrą
b) starszą rodzoną siostrą
c) starszą przyrodnią siostrą
d) młodszą rodzoną siostrą
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) pisarzem
b) nauczycielem
c) prawnikiem
d) lekarzem
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był malarz pokojowy Mikołaj
b) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
c) był przyjaciel Razumichin
d) był stróż
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) ochronkę dla sierot
b) monastyr
c) swoją siostrę
d) zakon żebraczy
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) tygodnia wolności
b) dwóch dni wolności
c) dwóch tygodni wolności
d) pięciu dni wolności
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 60. XIX wieku
b) latach 90. XIX wieku
c) latach 70. XIX wieku
d) latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Paryża
b) Europy Zachodniej
c) Ameryki
d) Australii
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Swidrygajłowie
b) Rodionie
c) Miermieładowie
d) Łużynie
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) burżuazyjnego
b) arystokratycznego
c) biednego
d) inteligenckiego
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowy poranek
b) lipcowe południe
c) lipcowy wieczór
d) lipcowe popołudnie
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 888
b) 820
c) 730
d) 1250
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) zwartą
c) prostą
d) zawiłą
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) mandatu
b) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
c) niezapłaconego weksla
d) długów w szynkowni
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) nieba
b) czyśca
c) piekła
d) raju
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) racjonalizmu
b) anarchizmu
c) ateizmu
d) radykalizmu społecznego
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoje suknie balowe
b) trzy tysiące rubli
c) swoją biżuterię
d) niewielki domek na wsi
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) urzędnikiem
b) sędzią śledczym
c) rewolucjonistą
d) biedakiem
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) strzelił sobie w skroń z pistoletu
b) utopił się
c) powiesił się
d) otruł się
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) trzy części
b) sześć części
c) cztery części
d) pięć części
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię lekarską
b) fabrykę zapałek
c) sklep bławatny
d) poradnię adwokacką
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) egzystencjalnej
b) psychologicznej
c) kryminalnej
d) logicznej
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) rewolucją społeczną
b) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
c) uległością wobec władzy
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na Wyspie Pietrowskiej
b) u przyjaciela - Razumichina
c) w swoim pokoju
d) na W-skim moście
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) piętnastu lat
b) pięciu lat
c) dziesięciu lat
d) siedmiu lat
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dwunastu i pół dnia
b) dziewięciu i pół dnia
c) pięciu dni
d) siedmiu i pół dnia
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni