Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był przyjaciel Razumichin
b) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
c) był malarz pokojowy Mikołaj
d) był stróż
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) czyśca
b) raju
c) piekła
d) nieba
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) zawiłą
c) zwartą
d) prostą
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 17 lat
b) 18 lat
c) 15 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) swoją siostrę
b) zakon żebraczy
c) monastyr
d) ochronkę dla sierot
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoją biżuterię
b) trzy tysiące rubli
c) swoje suknie balowe
d) niewielki domek na wsi
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch tygodni wolności
b) dwóch dni wolności
c) pięciu dni wolności
d) tygodnia wolności
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) nie cierpieć
c) pamiętać
d) się znieczulić
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) radca tytularny
b) sędzia
c) adwokat
d) referent sądowy
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
b) kucharka i służąca
c) właścicielka pokoju Rodiona
d) pracodawczyni Duni
Rozwiązanie


Zosimow to:
a) sekretarz cyrkułu
b) oficer śledczy
c) współpracownik Porfirego
d) lekarz
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Porfirym
b) Łużynem
c) Sonią
d) Razumichinem
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) rewolucjonistą
b) urzędnikiem
c) sędzią śledczym
d) biedakiem
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
d) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Mateusza
b) św. Jana
c) św. Marka
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) pod głazem
c) w szafie
d) we framudze
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) portfel
b) pierścień
c) złoty zegarek
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) pięć części
b) cztery części
c) sześć części
d) trzy części
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 70 lat
b) 40 lat
c) 60 lat
d) 50 lat
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) nieograniczoną wolnością jednostki
b) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
c) rewolucją społeczną
d) uległością wobec władzy
Rozwiązanie


Alona Iwanowna mieszkała na:
a) trzecim piętrze
b) czwartym pietrze
c) pierwszym pietrze
d) drugim pietrze
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) sklep bławatny
b) fabrykę zapałek
c) poradnię lekarską
d) poradnię adwokacką
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) dziesięć lat katorgi
b) piętnaście lat katorgi
c) osiem lat katorgi
d) pięć lat katorgi
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) opuszczonym mieszkaniu
c) mieszkaniu przyjaciela
d) mieszkaniu Mikołaja
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) podziału klasowego
b) przyszłości Petersburga
c) zbrodni
d) małżeństwa
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 70. XIX wieku
b) latach 80. XIX wieku
c) latach 60. XIX wieku
d) latach 90. XIX wieku
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sakiewkę
b) sznur pereł
c) złoty łańcuszek
d) drogocenną kolię
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) inteligenckiego
b) biednego
c) burżuazyjnego
d) arystokratycznego
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) siedmiu i pół dnia
c) dwunastu i pół dnia
d) dziewięciu i pół dnia
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Ameryki
b) Australii
c) Europy Zachodniej
d) Paryża
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) negatywne
b) obiektywne
c) wieloznaczne
d) jednakowe
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) anarchizmu
b) racjonalizmu
c) ateizmu
d) radykalizmu społecznego
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Rodionie
c) Miermieładowie
d) Swidrygajłowie
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) nauczycielem
b) lekarzem
c) pisarzem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 4 dni
b) 2 dni
c) 5 dni
d) 3 dni
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
b) niezapłaconego weksla
c) mandatu
d) długów w szynkowni
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) raka
c) zapalenie płuc
d) grużlicę
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowy wieczór
b) lipcowe południe
c) lipcowy poranek
d) lipcowe popołudnie
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 888
b) 730
c) 1250
d) 820
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą przyrodnią siostrą
b) starszą rodzoną siostrą
c) młodszą rodzoną siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wewnętrznego monologu
b) wielogłosowości
c) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
d) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) piętnastu lat
b) dziesięciu lat
c) pięciu lat
d) siedmiu lat
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Swidrygajłowa
b) Łużyna
c) Razumuchina
d) Raskolnikowa
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Gazety Petersburskiej”
b) „Słowa Periodycznego”
c) „Głosu Studenckiego”
d) „Magazynu Powszechnego”
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) powiesił się
b) otruł się
c) utopił się
d) strzelił sobie w skroń z pistoletu
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na W-skim moście
b) na Wyspie Pietrowskiej
c) u przyjaciela - Razumichina
d) w swoim pokoju
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1973
b) 1978
c) 1995
d) 2000
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) srebrny zegarek
b) papierośnicę
c) łańcuszek z krzyżykiem
d) pierścionek
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Razumichin
b) Swidrygajłow
c) Łużyn
d) Raskolnikow
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) tajnej organizacji narodowej
b) ugrupowaniu „białych”
c) partii komunistycznej
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) harmonii
c) gitarze
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) logicznej
b) egzystencjalnej
c) kryminalnej
d) psychologicznej
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni