Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Australii
b) Ameryki
c) Europy Zachodniej
d) Paryża
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dwunastu i pół dnia
b) dziewięciu i pół dnia
c) pięciu dni
d) siedmiu i pół dnia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) skrzypcach
b) harmonii
c) katarynce
d) gitarze
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) niezapłaconego weksla
b) długów w szynkowni
c) mandatu
d) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 730
b) 888
c) 1250
d) 820
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) drugim pietrze
b) czwartym pietrze
c) trzecim piętrze
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Raskolnikow
b) Swidrygajłow
c) Łużyn
d) Razumichin
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
b) wielogłosowości
c) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
d) wewnętrznego monologu
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) raka
b) zapalenie płuc
c) dusznicę
d) grużlicę
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) kucharka i służąca
b) pracodawczyni Duni
c) właścicielka pokoju Rodiona
d) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
Rozwiązanie


Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) zbrodni
b) podziału klasowego
c) małżeństwa
d) przyszłości Petersburga
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) ugrupowaniu „białych”
b) partii komunistycznej
c) kole utopijnych socjalistów
d) tajnej organizacji narodowej
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w szafie
b) we framudze
c) w łóżku
d) pod głazem
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) mieszkaniu Mikołaja
c) opuszczonym mieszkaniu
d) mieszkaniu przyjaciela
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Rodionie
b) Swidrygajłowie
c) Łużynie
d) Miermieładowie
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 60 lat
b) 50 lat
c) 40 lat
d) 70 lat
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoje suknie balowe
b) trzy tysiące rubli
c) swoją biżuterię
d) niewielki domek na wsi
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) sędzią śledczym
b) biedakiem
c) urzędnikiem
d) rewolucjonistą
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) się znieczulić
b) zapomnieć
c) pamiętać
d) nie cierpieć
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) jednakowe
b) wieloznaczne
c) negatywne
d) obiektywne
Rozwiązanie


Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
b) uległością wobec władzy
c) nieograniczoną wolnością jednostki
d) rewolucją społeczną
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe południe
b) lipcowe popołudnie
c) lipcowy wieczór
d) lipcowy poranek
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) osiem lat katorgi
b) dziesięć lat katorgi
c) pięć lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 16 lat
b) 17 lat
c) 18 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) sześć części
b) pięć części
c) trzy części
d) cztery części
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) zakon żebraczy
b) monastyr
c) ochronkę dla sierot
d) swoją siostrę
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Sonią
b) Razumichinem
c) Porfirym
d) Łużynem
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) piętnastu lat
b) pięciu lat
c) siedmiu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Magazynu Powszechnego”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Słowa Periodycznego”
d) „Gazety Petersburskiej”
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch tygodni wolności
b) tygodnia wolności
c) pięciu dni wolności
d) dwóch dni wolności
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
d) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na W-skim moście
b) na Wyspie Pietrowskiej
c) w swoim pokoju
d) u przyjaciela - Razumichina
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) srebrny zegarek
b) papierośnicę
c) łańcuszek z krzyżykiem
d) pierścionek
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Raskolnikowa
b) Łużyna
c) Swidrygajłowa
d) Razumuchina
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą rodzoną siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) młodszą rodzoną siostrą
d) starszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1973
b) 1995
c) 1978
d) 2000
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) psychologicznej
b) kryminalnej
c) egzystencjalnej
d) logicznej
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Jana
b) św. Mateusza
c) św. Marka
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) utopił się
b) strzelił sobie w skroń z pistoletu
c) otruł się
d) powiesił się
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
b) był stróż
c) był malarz pokojowy Mikołaj
d) był przyjaciel Razumichin
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) złoty łańcuszek
b) sznur pereł
c) drogocenną kolię
d) sakiewkę
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) radykalizmu społecznego
b) ateizmu
c) anarchizmu
d) racjonalizmu
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) oficer śledczy
b) lekarz
c) sekretarz cyrkułu
d) współpracownik Porfirego
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) radca tytularny
b) referent sądowy
c) sędzia
d) adwokat
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 90. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 60. XIX wieku
d) latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zawiłą
b) prostą
c) luźną
d) zwartą
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię adwokacką
b) fabrykę zapałek
c) sklep bławatny
d) poradnię lekarską
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 5 dni
b) 4 dni
c) 3 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) czyśca
b) piekła
c) nieba
d) raju
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) inteligenckiego
b) biednego
c) burżuazyjnego
d) arystokratycznego
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) złoty zegarek
b) pierścień
c) portfel
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) nauczycielem
b) pisarzem
c) prawnikiem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni