Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) nieograniczoną wolnością jednostki
b) rewolucją społeczną
c) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
d) uległością wobec władzy
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) biednego
b) inteligenckiego
c) arystokratycznego
d) burżuazyjnego
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) pierścień
b) portfel
c) złoty zegarek
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
b) był przyjaciel Razumichin
c) był stróż
d) był malarz pokojowy Mikołaj
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu przyjaciela
b) opuszczonym mieszkaniu
c) mieszkaniu Mikołaja
d) odnawianym mieszkaniu
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowy poranek
c) lipcowy wieczór
d) lipcowe południe
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) lekarz
b) współpracownik Porfirego
c) sekretarz cyrkułu
d) oficer śledczy
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) kryminalnej
b) egzystencjalnej
c) logicznej
d) psychologicznej
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) zawiłą
c) prostą
d) zwartą
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) jednakowe
b) wieloznaczne
c) obiektywne
d) negatywne
Rozwiązanie


Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) pięciu dni wolności
b) dwóch tygodni wolności
c) tygodnia wolności
d) dwóch dni wolności
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Swidrygajłowa
b) Łużyna
c) Razumuchina
d) Raskolnikowa
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) tajnej organizacji narodowej
b) ugrupowaniu „białych”
c) partii komunistycznej
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) nie cierpieć
c) pamiętać
d) się znieczulić
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) łańcuszek z krzyżykiem
b) srebrny zegarek
c) pierścionek
d) papierośnicę
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) podziału klasowego
b) małżeństwa
c) przyszłości Petersburga
d) zbrodni
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
b) nie ocenia
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Razumichin
c) Swidrygajłow
d) Raskolnikow
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Europy Zachodniej
b) Paryża
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) drogocenną kolię
b) sznur pereł
c) złoty łańcuszek
d) sakiewkę
Rozwiązanie


Dostojewski zmarł w wieku:
a) 50 lat
b) 40 lat
c) 60 lat
d) 70 lat
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) harmonii
c) skrzypcach
d) gitarze
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) dziesięciu lat
b) piętnastu lat
c) pięciu lat
d) siedmiu lat
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 18 lat
b) 17 lat
c) 16 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
b) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
c) wielogłosowości
d) wewnętrznego monologu
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1973
b) 1978
c) 1995
d) 2000
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) otruł się
b) utopił się
c) strzelił sobie w skroń z pistoletu
d) powiesił się
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dwunastu i pół dnia
b) dziewięciu i pół dnia
c) pięciu dni
d) siedmiu i pół dnia
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) grużlicę
c) dusznicę
d) raka
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) pod głazem
b) w łóżku
c) we framudze
d) w szafie
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Razumichinem
b) Porfirym
c) Sonią
d) Łużynem
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) biedakiem
b) sędzią śledczym
c) urzędnikiem
d) rewolucjonistą
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) pięć części
b) trzy części
c) cztery części
d) sześć części
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) starszą rodzoną siostrą
d) starszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoją biżuterię
b) swoje suknie balowe
c) trzy tysiące rubli
d) niewielki domek na wsi
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 888
c) 730
d) 820
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Łukasza
b) św. Jana
c) św. Marka
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 70. XIX wieku
b) latach 90. XIX wieku
c) latach 80. XIX wieku
d) latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Magazynu Powszechnego”
b) „Słowa Periodycznego”
c) „Gazety Petersburskiej”
d) „Głosu Studenckiego”
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
b) długów w szynkowni
c) mandatu
d) niezapłaconego weksla
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) kucharka i służąca
b) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
c) pracodawczyni Duni
d) właścicielka pokoju Rodiona
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) u przyjaciela - Razumichina
b) w swoim pokoju
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) na W-skim moście
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) ateizmu
b) anarchizmu
c) racjonalizmu
d) radykalizmu społecznego
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) swoją siostrę
b) ochronkę dla sierot
c) zakon żebraczy
d) monastyr
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) pierwszym pietrze
b) czwartym pietrze
c) trzecim piętrze
d) drugim pietrze
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) radca tytularny
b) referent sądowy
c) adwokat
d) sędzia
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) pisarzem
b) lekarzem
c) prawnikiem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 2 dni
b) 5 dni
c) 4 dni
d) 3 dni
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) raju
b) piekła
c) nieba
d) czyśca
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) dziesięć lat katorgi
b) osiem lat katorgi
c) piętnaście lat katorgi
d) pięć lat katorgi
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Miermieładowie
c) Swidrygajłowie
d) Rodionie
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) sklep bławatny
b) poradnię lekarską
c) poradnię adwokacką
d) fabrykę zapałek
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni