Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) pod głazem
b) w łóżku
c) w szafie
d) we framudze
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą przyrodnią siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) młodszą rodzoną siostrą
d) starszą rodzoną siostrą
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
d) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) radykalizmu społecznego
b) ateizmu
c) anarchizmu
d) racjonalizmu
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
b) wielogłosowości
c) wewnętrznego monologu
d) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) trzecim piętrze
b) czwartym pietrze
c) drugim pietrze
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) otruł się
b) powiesił się
c) strzelił sobie w skroń z pistoletu
d) utopił się
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe południe
b) lipcowy wieczór
c) lipcowy poranek
d) lipcowe popołudnie
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) dziesięciu lat
b) piętnastu lat
c) pięciu lat
d) siedmiu lat
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) ugrupowaniu „białych”
b) kole utopijnych socjalistów
c) tajnej organizacji narodowej
d) partii komunistycznej
Rozwiązanie


Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Łużynem
b) Razumichinem
c) Porfirym
d) Sonią
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) się znieczulić
b) zapomnieć
c) pamiętać
d) nie cierpieć
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) sędzią śledczym
b) rewolucjonistą
c) biedakiem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Gazety Petersburskiej”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Słowa Periodycznego”
d) „Magazynu Powszechnego”
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) portfel
b) sturublowy banknot
c) złoty zegarek
d) pierścień
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 17 lat
b) 15 lat
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sznur pereł
b) sakiewkę
c) złoty łańcuszek
d) drogocenną kolię
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Jana
b) św. Łukasza
c) św. Marka
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) gitarze
c) harmonii
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Europy Zachodniej
b) Ameryki
c) Australii
d) Paryża
Rozwiązanie


Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) pięciu dni wolności
b) tygodnia wolności
c) dwóch dni wolności
d) dwóch tygodni wolności
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) papierośnicę
b) srebrny zegarek
c) łańcuszek z krzyżykiem
d) pierścionek
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) oficer śledczy
b) współpracownik Porfirego
c) lekarz
d) sekretarz cyrkułu
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) jednakowe
b) negatywne
c) obiektywne
d) wieloznaczne
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) piętnaście lat katorgi
b) pięć lat katorgi
c) dziesięć lat katorgi
d) osiem lat katorgi
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) czyśca
b) nieba
c) piekła
d) raju
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) burżuazyjnego
b) inteligenckiego
c) biednego
d) arystokratycznego
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) mieszkaniu Mikołaja
c) mieszkaniu przyjaciela
d) opuszczonym mieszkaniu
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) niezapłaconego weksla
b) długów w szynkowni
c) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
d) mandatu
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) egzystencjalnej
b) psychologicznej
c) kryminalnej
d) logicznej
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 888
b) 1250
c) 730
d) 820
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Rodionie
c) Miermieładowie
d) Swidrygajłowie
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) dwunastu i pół dnia
c) dziewięciu i pół dnia
d) siedmiu i pół dnia
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zawiłą
b) zwartą
c) luźną
d) prostą
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 4 dni
b) 3 dni
c) 5 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 70. XIX wieku
b) latach 60. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) adwokat
b) sędzia
c) referent sądowy
d) radca tytularny
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) zakon żebraczy
b) ochronkę dla sierot
c) swoją siostrę
d) monastyr
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Raskolnikowa
b) Łużyna
c) Razumuchina
d) Swidrygajłowa
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Razumichin
b) Raskolnikow
c) Swidrygajłow
d) Łużyn
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię lekarską
b) poradnię adwokacką
c) sklep bławatny
d) fabrykę zapałek
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) podziału klasowego
b) małżeństwa
c) zbrodni
d) przyszłości Petersburga
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) pracodawczyni Duni
b) właścicielka pokoju Rodiona
c) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
d) kucharka i służąca
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoją biżuterię
b) trzy tysiące rubli
c) niewielki domek na wsi
d) swoje suknie balowe
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) pięć części
b) trzy części
c) cztery części
d) sześć części
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) lekarzem
b) pisarzem
c) prawnikiem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) uległością wobec władzy
b) nieograniczoną wolnością jednostki
c) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
d) rewolucją społeczną
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1978
b) 2000
c) 1973
d) 1995
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 70 lat
b) 60 lat
c) 50 lat
d) 40 lat
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na Wyspie Pietrowskiej
b) u przyjaciela - Razumichina
c) w swoim pokoju
d) na W-skim moście
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był stróż
b) był przyjaciel Razumichin
c) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
d) był malarz pokojowy Mikołaj
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) raka
c) zapalenie płuc
d) grużlicę
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni