Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) inteligenckiego
b) biednego
c) burżuazyjnego
d) arystokratycznego
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) pięć części
b) trzy części
c) sześć części
d) cztery części
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 730
b) 888
c) 820
d) 1250
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) czyśca
b) nieba
c) raju
d) piekła
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) niezapłaconego weksla
b) długów w szynkowni
c) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
d) mandatu
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) czwartym pietrze
b) drugim pietrze
c) trzecim piętrze
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) prostą
b) zawiłą
c) luźną
d) zwartą
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) we framudze
b) pod głazem
c) w łóżku
d) w szafie
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1978
b) 1995
c) 1973
d) 2000
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) starszą rodzoną siostrą
c) starszą przyrodnią siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie


Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Marka
b) św. Łukasza
c) św. Jana
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) nie cierpieć
b) pamiętać
c) zapomnieć
d) się znieczulić
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) tygodnia wolności
b) dwóch dni wolności
c) pięciu dni wolności
d) dwóch tygodni wolności
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) skrzypcach
c) harmonii
d) gitarze
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Razumichin
b) Raskolnikow
c) Swidrygajłow
d) Łużyn
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) zapalenie płuc
c) raka
d) grużlicę
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowe południe
c) lipcowy poranek
d) lipcowy wieczór
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) oficer śledczy
b) współpracownik Porfirego
c) sekretarz cyrkułu
d) lekarz
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) pisarzem
b) lekarzem
c) prawnikiem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 60. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie


Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 3 dni
b) 2 dni
c) 4 dni
d) 5 dni
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Łużynem
b) Porfirym
c) Sonią
d) Razumichinem
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) mieszkaniu Mikołaja
c) mieszkaniu przyjaciela
d) opuszczonym mieszkaniu
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) powiesił się
b) utopił się
c) strzelił sobie w skroń z pistoletu
d) otruł się
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) tajnej organizacji narodowej
b) ugrupowaniu „białych”
c) partii komunistycznej
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) kucharka i służąca
b) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
c) pracodawczyni Duni
d) właścicielka pokoju Rodiona
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) logicznej
b) egzystencjalnej
c) kryminalnej
d) psychologicznej
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) referent sądowy
b) sędzia
c) adwokat
d) radca tytularny
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
b) uległością wobec władzy
c) rewolucją społeczną
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
b) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
c) wielogłosowości
d) wewnętrznego monologu
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dwunastu i pół dnia
b) dziewięciu i pół dnia
c) siedmiu i pół dnia
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 17 lat
b) 18 lat
c) 15 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na W-skim moście
b) u przyjaciela - Razumichina
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) w swoim pokoju
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Gazety Petersburskiej”
b) „Słowa Periodycznego”
c) „Magazynu Powszechnego”
d) „Głosu Studenckiego”
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był stróż
b) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
c) był malarz pokojowy Mikołaj
d) był przyjaciel Razumichin
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) trzy tysiące rubli
b) swoją biżuterię
c) niewielki domek na wsi
d) swoje suknie balowe
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) dziesięciu lat
b) siedmiu lat
c) pięciu lat
d) piętnastu lat
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) pierścionek
b) papierośnicę
c) srebrny zegarek
d) łańcuszek z krzyżykiem
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) piętnaście lat katorgi
b) pięć lat katorgi
c) dziesięć lat katorgi
d) osiem lat katorgi
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 70 lat
b) 50 lat
c) 60 lat
d) 40 lat
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Łużyna
b) Raskolnikowa
c) Razumuchina
d) Swidrygajłowa
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię adwokacką
b) poradnię lekarską
c) fabrykę zapałek
d) sklep bławatny
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Rodionie
c) Swidrygajłowie
d) Miermieładowie
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) zakon żebraczy
b) swoją siostrę
c) ochronkę dla sierot
d) monastyr
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Ameryki
b) Paryża
c) Europy Zachodniej
d) Australii
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) negatywne
b) obiektywne
c) wieloznaczne
d) jednakowe
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) podziału klasowego
b) małżeństwa
c) przyszłości Petersburga
d) zbrodni
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) racjonalizmu
b) radykalizmu społecznego
c) ateizmu
d) anarchizmu
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) sturublowy banknot
b) złoty zegarek
c) portfel
d) pierścień
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) złoty łańcuszek
b) drogocenną kolię
c) sakiewkę
d) sznur pereł
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) rewolucjonistą
b) urzędnikiem
c) sędzią śledczym
d) biedakiem
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni