Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sznur pereł
b) drogocenną kolię
c) złoty łańcuszek
d) sakiewkę
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) ateizmu
b) anarchizmu
c) radykalizmu społecznego
d) racjonalizmu
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 3 dni
b) 2 dni
c) 5 dni
d) 4 dni
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) oficer śledczy
b) sekretarz cyrkułu
c) współpracownik Porfirego
d) lekarz
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu Mikołaja
b) opuszczonym mieszkaniu
c) odnawianym mieszkaniu
d) mieszkaniu przyjaciela
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Razumichinem
b) Łużynem
c) Sonią
d) Porfirym
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) siedmiu i pół dnia
b) dziewięciu i pół dnia
c) pięciu dni
d) dwunastu i pół dnia
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) prawnikiem
b) lekarzem
c) nauczycielem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) egzystencjalnej
b) logicznej
c) kryminalnej
d) psychologicznej
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) starszą przyrodnią siostrą
c) starszą rodzoną siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie


Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na Wyspie Pietrowskiej
b) u przyjaciela - Razumichina
c) w swoim pokoju
d) na W-skim moście
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) niezapłaconego weksla
b) długów w szynkowni
c) mandatu
d) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w szafie
b) w łóżku
c) we framudze
d) pod głazem
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowy wieczór
c) lipcowy poranek
d) lipcowe południe
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) rewolucjonistą
b) urzędnikiem
c) biedakiem
d) sędzią śledczym
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Raskolnikow
b) Swidrygajłow
c) Łużyn
d) Razumichin
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Marka
b) św. Jana
c) św. Mateusza
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) pracodawczyni Duni
b) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
c) właścicielka pokoju Rodiona
d) kucharka i służąca
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Europy Zachodniej
b) Ameryki
c) Australii
d) Paryża
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) ugrupowaniu „białych”
c) tajnej organizacji narodowej
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie


Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) zakon żebraczy
b) ochronkę dla sierot
c) monastyr
d) swoją siostrę
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) zapalenie płuc
c) raka
d) grużlicę
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
d) nie ocenia
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) osiem lat katorgi
b) dziesięć lat katorgi
c) pięć lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Swidrygajłowa
b) Raskolnikowa
c) Razumuchina
d) Łużyna
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) nie cierpieć
b) się znieczulić
c) zapomnieć
d) pamiętać
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 16 lat
b) 18 lat
c) 15 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) harmonii
c) gitarze
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) prostą
b) zawiłą
c) luźną
d) zwartą
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 80. XIX wieku
b) latach 90. XIX wieku
c) latach 60. XIX wieku
d) latach 70. XIX wieku
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) piekła
b) raju
c) nieba
d) czyśca
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) pierścień
b) sturublowy banknot
c) portfel
d) złoty zegarek
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 820
b) 888
c) 1250
d) 730
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) cztery części
b) pięć części
c) trzy części
d) sześć części
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) pięciu lat
b) siedmiu lat
c) piętnastu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię lekarską
b) fabrykę zapałek
c) sklep bławatny
d) poradnię adwokacką
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Słowa Periodycznego”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Gazety Petersburskiej”
d) „Magazynu Powszechnego”
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
b) był stróż
c) był przyjaciel Razumichin
d) był malarz pokojowy Mikołaj
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) pięciu dni wolności
b) tygodnia wolności
c) dwóch tygodni wolności
d) dwóch dni wolności
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1973
b) 1995
c) 2000
d) 1978
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wewnętrznego monologu
b) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
c) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
d) wielogłosowości
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) adwokat
b) radca tytularny
c) sędzia
d) referent sądowy
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) negatywne
b) wieloznaczne
c) obiektywne
d) jednakowe
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoje suknie balowe
b) trzy tysiące rubli
c) niewielki domek na wsi
d) swoją biżuterię
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) trzecim piętrze
b) czwartym pietrze
c) drugim pietrze
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 60 lat
b) 40 lat
c) 70 lat
d) 50 lat
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) papierośnicę
b) łańcuszek z krzyżykiem
c) srebrny zegarek
d) pierścionek
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
b) rewolucją społeczną
c) uległością wobec władzy
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) burżuazyjnego
b) arystokratycznego
c) biednego
d) inteligenckiego
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) utopił się
b) strzelił sobie w skroń z pistoletu
c) otruł się
d) powiesił się
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Rodionie
b) Łużynie
c) Swidrygajłowie
d) Miermieładowie
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) zbrodni
b) podziału klasowego
c) przyszłości Petersburga
d) małżeństwa
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni