Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Zosimow to:
a) sekretarz cyrkułu
b) oficer śledczy
c) lekarz
d) współpracownik Porfirego
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) zawiłą
c) zwartą
d) prostą
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) trzy części
b) sześć części
c) cztery części
d) pięć części
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) drogocenną kolię
b) sznur pereł
c) sakiewkę
d) złoty łańcuszek
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) pierwszym pietrze
b) czwartym pietrze
c) trzecim piętrze
d) drugim pietrze
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) opuszczonym mieszkaniu
b) odnawianym mieszkaniu
c) mieszkaniu przyjaciela
d) mieszkaniu Mikołaja
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) rewolucją społeczną
b) uległością wobec władzy
c) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) monastyr
b) ochronkę dla sierot
c) zakon żebraczy
d) swoją siostrę
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) portfel
b) pierścień
c) złoty zegarek
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) pod głazem
b) w szafie
c) we framudze
d) w łóżku
Rozwiązanie


Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Słowa Periodycznego”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Magazynu Powszechnego”
d) „Gazety Petersburskiej”
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) pamiętać
b) nie cierpieć
c) się znieczulić
d) zapomnieć
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) długów w szynkowni
b) niezapłaconego weksla
c) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
d) mandatu
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) zbrodni
b) małżeństwa
c) przyszłości Petersburga
d) podziału klasowego
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) harmonii
b) katarynce
c) skrzypcach
d) gitarze
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 70. XIX wieku
b) latach 80. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) u przyjaciela - Razumichina
b) na W-skim moście
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) w swoim pokoju
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) grużlicę
b) raka
c) zapalenie płuc
d) dusznicę
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Paryża
b) Ameryki
c) Australii
d) Europy Zachodniej
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
c) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
d) nie ocenia
Rozwiązanie


Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą rodzoną siostrą
b) młodszą rodzoną siostrą
c) młodszą przyrodnią siostrą
d) starszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 17 lat
b) 18 lat
c) 15 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) kucharka i służąca
b) pracodawczyni Duni
c) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
d) właścicielka pokoju Rodiona
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Raskolnikow
b) Razumichin
c) Łużyn
d) Swidrygajłow
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię lekarską
b) sklep bławatny
c) poradnię adwokacką
d) fabrykę zapałek
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 5 dni
b) 2 dni
c) 3 dni
d) 4 dni
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) dziewięciu i pół dnia
c) dwunastu i pół dnia
d) siedmiu i pół dnia
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
b) wewnętrznego monologu
c) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
d) wielogłosowości
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) adwokat
b) referent sądowy
c) radca tytularny
d) sędzia
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był malarz pokojowy Mikołaj
b) był stróż
c) był przyjaciel Razumichin
d) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) niewielki domek na wsi
b) swoje suknie balowe
c) trzy tysiące rubli
d) swoją biżuterię
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) radykalizmu społecznego
b) racjonalizmu
c) ateizmu
d) anarchizmu
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Łużynem
b) Razumichinem
c) Porfirym
d) Sonią
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Rodionie
c) Miermieładowie
d) Swidrygajłowie
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1978
b) 1995
c) 2000
d) 1973
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 730
c) 820
d) 888
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) kole utopijnych socjalistów
c) ugrupowaniu „białych”
d) tajnej organizacji narodowej
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) pięć lat katorgi
b) dziesięć lat katorgi
c) osiem lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) piętnastu lat
b) dziesięciu lat
c) siedmiu lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) pierścionek
b) łańcuszek z krzyżykiem
c) srebrny zegarek
d) papierośnicę
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) raju
b) czyśca
c) piekła
d) nieba
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Łukasza
b) św. Jana
c) św. Marka
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) arystokratycznego
b) burżuazyjnego
c) inteligenckiego
d) biednego
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) psychologicznej
b) egzystencjalnej
c) kryminalnej
d) logicznej
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) pięciu dni wolności
b) dwóch dni wolności
c) tygodnia wolności
d) dwóch tygodni wolności
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) strzelił sobie w skroń z pistoletu
b) powiesił się
c) utopił się
d) otruł się
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 50 lat
b) 60 lat
c) 70 lat
d) 40 lat
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) urzędnikiem
b) biedakiem
c) sędzią śledczym
d) rewolucjonistą
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) negatywne
b) obiektywne
c) wieloznaczne
d) jednakowe
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) lekarzem
b) pisarzem
c) nauczycielem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Razumuchina
b) Swidrygajłowa
c) Raskolnikowa
d) Łużyna
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe południe
b) lipcowy poranek
c) lipcowy wieczór
d) lipcowe popołudnie
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni