Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) tygodnia wolności
b) pięciu dni wolności
c) dwóch tygodni wolności
d) dwóch dni wolności
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Miermieładowie
b) Łużynie
c) Swidrygajłowie
d) Rodionie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) ugrupowaniu „białych”
b) kole utopijnych socjalistów
c) partii komunistycznej
d) tajnej organizacji narodowej
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię lekarską
b) poradnię adwokacką
c) fabrykę zapałek
d) sklep bławatny
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) trzy tysiące rubli
b) niewielki domek na wsi
c) swoją biżuterię
d) swoje suknie balowe
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) złoty zegarek
b) portfel
c) pierścień
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) siedmiu i pół dnia
b) pięciu dni
c) dwunastu i pół dnia
d) dziewięciu i pół dnia
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) negatywne
b) jednakowe
c) obiektywne
d) wieloznaczne
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) dziesięciu lat
b) pięciu lat
c) siedmiu lat
d) piętnastu lat
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) radykalizmu społecznego
b) racjonalizmu
c) ateizmu
d) anarchizmu
Rozwiązanie


Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Magazynu Powszechnego”
b) „Słowa Periodycznego”
c) „Gazety Petersburskiej”
d) „Głosu Studenckiego”
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Swidrygajłowa
b) Razumuchina
c) Łużyna
d) Raskolnikowa
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był przyjaciel Razumichin
b) był stróż
c) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
d) był malarz pokojowy Mikołaj
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1995
b) 1973
c) 2000
d) 1978
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) rewolucjonistą
b) sędzią śledczym
c) urzędnikiem
d) biedakiem
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) adwokat
b) referent sądowy
c) radca tytularny
d) sędzia
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) pamiętać
c) się znieczulić
d) nie cierpieć
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Łukasza
b) św. Marka
c) św. Mateusza
d) św. Jana
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą przyrodnią siostrą
b) młodszą rodzoną siostrą
c) starszą rodzoną siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) cztery części
b) pięć części
c) trzy części
d) sześć części
Rozwiązanie


Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) we framudze
c) pod głazem
d) w szafie
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) papierośnicę
b) pierścionek
c) srebrny zegarek
d) łańcuszek z krzyżykiem
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
b) wewnętrznego monologu
c) wielogłosowości
d) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 4 dni
b) 5 dni
c) 3 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) skrzypcach
b) katarynce
c) harmonii
d) gitarze
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) powiesił się
b) strzelił sobie w skroń z pistoletu
c) otruł się
d) utopił się
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) prawnikiem
b) pisarzem
c) lekarzem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie ocenia
c) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
d) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) biednego
b) inteligenckiego
c) arystokratycznego
d) burżuazyjnego
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) swoją siostrę
b) ochronkę dla sierot
c) monastyr
d) zakon żebraczy
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu Mikołaja
b) odnawianym mieszkaniu
c) opuszczonym mieszkaniu
d) mieszkaniu przyjaciela
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) kucharka i służąca
b) właścicielka pokoju Rodiona
c) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
d) pracodawczyni Duni
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zawiłą
b) zwartą
c) luźną
d) prostą
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) raka
c) zapalenie płuc
d) grużlicę
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) uległością wobec władzy
b) rewolucją społeczną
c) nieograniczoną wolnością jednostki
d) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) drogocenną kolię
b) sznur pereł
c) sakiewkę
d) złoty łańcuszek
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) piętnaście lat katorgi
b) pięć lat katorgi
c) dziesięć lat katorgi
d) osiem lat katorgi
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Raskolnikow
b) Swidrygajłow
c) Razumichin
d) Łużyn
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowe południe
c) lipcowy wieczór
d) lipcowy poranek
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Sonią
b) Razumichinem
c) Łużynem
d) Porfirym
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 40 lat
b) 60 lat
c) 70 lat
d) 50 lat
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) przyszłości Petersburga
b) zbrodni
c) małżeństwa
d) podziału klasowego
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) u przyjaciela - Razumichina
b) w swoim pokoju
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) na W-skim moście
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) czwartym pietrze
b) trzecim piętrze
c) drugim pietrze
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 16 lat
b) 15 lat
c) 17 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) mandatu
b) długów w szynkowni
c) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
d) niezapłaconego weksla
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) sekretarz cyrkułu
b) współpracownik Porfirego
c) lekarz
d) oficer śledczy
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) egzystencjalnej
b) logicznej
c) psychologicznej
d) kryminalnej
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Paryża
b) Ameryki
c) Australii
d) Europy Zachodniej
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) piekła
b) czyśca
c) raju
d) nieba
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 888
b) 1250
c) 820
d) 730
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 90. XIX wieku
b) latach 80. XIX wieku
c) latach 60. XIX wieku
d) latach 70. XIX wieku
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni