Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) arystokratycznego
b) inteligenckiego
c) biednego
d) burżuazyjnego
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zwartą
b) luźną
c) zawiłą
d) prostą
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Anastazja to:
a) kucharka i służąca
b) właścicielka pokoju Rodiona
c) pracodawczyni Duni
d) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) anarchizmu
b) ateizmu
c) racjonalizmu
d) radykalizmu społecznego
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 2 dni
b) 4 dni
c) 5 dni
d) 3 dni
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Miermieładowie
b) Swidrygajłowie
c) Łużynie
d) Rodionie
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) czyśca
b) nieba
c) piekła
d) raju
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był malarz pokojowy Mikołaj
b) był stróż
c) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
d) był przyjaciel Razumichin
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 2000
b) 1978
c) 1973
d) 1995
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię lekarską
b) sklep bławatny
c) poradnię adwokacką
d) fabrykę zapałek
Rozwiązanie


Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) powiesił się
b) utopił się
c) otruł się
d) strzelił sobie w skroń z pistoletu
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
b) niezapłaconego weksla
c) długów w szynkowni
d) mandatu
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) urzędnikiem
b) biedakiem
c) rewolucjonistą
d) sędzią śledczym
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 70. XIX wieku
b) latach 90. XIX wieku
c) latach 80. XIX wieku
d) latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) pamiętać
b) zapomnieć
c) nie cierpieć
d) się znieczulić
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 15 lat
b) 18 lat
c) 17 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) opuszczonym mieszkaniu
b) mieszkaniu Mikołaja
c) mieszkaniu przyjaciela
d) odnawianym mieszkaniu
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) siedmiu lat
b) piętnastu lat
c) dziesięciu lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) raka
c) zapalenie płuc
d) grużlicę
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) kole utopijnych socjalistów
c) tajnej organizacji narodowej
d) ugrupowaniu „białych”
Rozwiązanie


Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) papierośnicę
b) srebrny zegarek
c) łańcuszek z krzyżykiem
d) pierścionek
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoją biżuterię
b) niewielki domek na wsi
c) trzy tysiące rubli
d) swoje suknie balowe
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 70 lat
b) 50 lat
c) 40 lat
d) 60 lat
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dziewięciu i pół dnia
b) pięciu dni
c) dwunastu i pół dnia
d) siedmiu i pół dnia
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) lekarzem
b) prawnikiem
c) pisarzem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie ocenia
c) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
d) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) we framudze
b) w szafie
c) w łóżku
d) pod głazem
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) adwokat
b) referent sądowy
c) radca tytularny
d) sędzia
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) w swoim pokoju
b) na W-skim moście
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) u przyjaciela - Razumichina
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) sekretarz cyrkułu
b) oficer śledczy
c) lekarz
d) współpracownik Porfirego
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) podziału klasowego
b) zbrodni
c) przyszłości Petersburga
d) małżeństwa
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Paryża
b) Australii
c) Ameryki
d) Europy Zachodniej
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Razumichinem
b) Sonią
c) Porfirym
d) Łużynem
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) rewolucją społeczną
b) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
c) uległością wobec władzy
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) tygodnia wolności
b) pięciu dni wolności
c) dwóch dni wolności
d) dwóch tygodni wolności
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Magazynu Powszechnego”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Gazety Petersburskiej”
d) „Słowa Periodycznego”
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 730
c) 820
d) 888
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowy poranek
b) lipcowe popołudnie
c) lipcowe południe
d) lipcowy wieczór
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Marka
b) św. Jana
c) św. Łukasza
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
b) wewnętrznego monologu
c) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
d) wielogłosowości
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) pierścień
b) złoty zegarek
c) sturublowy banknot
d) portfel
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) logicznej
b) psychologicznej
c) kryminalnej
d) egzystencjalnej
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) dziesięć lat katorgi
b) piętnaście lat katorgi
c) pięć lat katorgi
d) osiem lat katorgi
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Łużyna
b) Razumuchina
c) Swidrygajłowa
d) Raskolnikowa
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) złoty łańcuszek
b) sakiewkę
c) sznur pereł
d) drogocenną kolię
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) starszą przyrodnią siostrą
c) młodszą przyrodnią siostrą
d) starszą rodzoną siostrą
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Raskolnikow
b) Razumichin
c) Swidrygajłow
d) Łużyn
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) jednakowe
b) wieloznaczne
c) negatywne
d) obiektywne
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) pierwszym pietrze
b) czwartym pietrze
c) trzecim piętrze
d) drugim pietrze
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) sześć części
b) pięć części
c) trzy części
d) cztery części
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) zakon żebraczy
b) ochronkę dla sierot
c) swoją siostrę
d) monastyr
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) gitarze
b) katarynce
c) skrzypcach
d) harmonii
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni