Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) uległością wobec władzy
b) rewolucją społeczną
c) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) raju
b) czyśca
c) piekła
d) nieba
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Porfiry był krewnym:
a) Swidrygajłowa
b) Razumuchina
c) Łużyna
d) Raskolnikowa
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w szafie
b) w łóżku
c) we framudze
d) pod głazem
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) sklep bławatny
b) fabrykę zapałek
c) poradnię adwokacką
d) poradnię lekarską
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) jednakowe
b) negatywne
c) wieloznaczne
d) obiektywne
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) niezapłaconego weksla
b) długów w szynkowni
c) mandatu
d) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) prostą
c) zawiłą
d) zwartą
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) sędzią śledczym
b) rewolucjonistą
c) biedakiem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) monastyr
b) zakon żebraczy
c) ochronkę dla sierot
d) swoją siostrę
Rozwiązanie


Anastazja to:
a) pracodawczyni Duni
b) właścicielka pokoju Rodiona
c) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
d) kucharka i służąca
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 820
c) 888
d) 730
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) grużlicę
b) raka
c) zapalenie płuc
d) dusznicę
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) osiem lat katorgi
b) dziesięć lat katorgi
c) pięć lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) skrzypcach
b) harmonii
c) gitarze
d) katarynce
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Ameryki
b) Paryża
c) Europy Zachodniej
d) Australii
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) ugrupowaniu „białych”
c) tajnej organizacji narodowej
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 17 lat
b) 16 lat
c) 15 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) starszą rodzoną siostrą
c) starszą przyrodnią siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) sędzia
b) referent sądowy
c) adwokat
d) radca tytularny
Rozwiązanie


Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) logicznej
b) psychologicznej
c) egzystencjalnej
d) kryminalnej
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) srebrny zegarek
b) papierośnicę
c) pierścionek
d) łańcuszek z krzyżykiem
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 60. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) lekarz
b) oficer śledczy
c) sekretarz cyrkułu
d) współpracownik Porfirego
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
c) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) małżeństwa
b) zbrodni
c) przyszłości Petersburga
d) podziału klasowego
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) nauczycielem
b) pisarzem
c) prawnikiem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) sturublowy banknot
b) pierścień
c) portfel
d) złoty zegarek
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) siedmiu i pół dnia
b) dziewięciu i pół dnia
c) dwunastu i pół dnia
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) drugim pietrze
b) pierwszym pietrze
c) trzecim piętrze
d) czwartym pietrze
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) radykalizmu społecznego
b) racjonalizmu
c) anarchizmu
d) ateizmu
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu Mikołaja
b) opuszczonym mieszkaniu
c) mieszkaniu przyjaciela
d) odnawianym mieszkaniu
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) inteligenckiego
b) biednego
c) burżuazyjnego
d) arystokratycznego
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sakiewkę
b) złoty łańcuszek
c) drogocenną kolię
d) sznur pereł
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Swidrygajłow
b) Łużyn
c) Raskolnikow
d) Razumichin
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 2 dni
b) 5 dni
c) 4 dni
d) 3 dni
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoje suknie balowe
b) swoją biżuterię
c) trzy tysiące rubli
d) niewielki domek na wsi
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Marka
b) św. Mateusza
c) św. Jana
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 60 lat
b) 70 lat
c) 40 lat
d) 50 lat
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 2000
b) 1978
c) 1995
d) 1973
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) się znieczulić
b) nie cierpieć
c) pamiętać
d) zapomnieć
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) pięciu lat
b) dziesięciu lat
c) siedmiu lat
d) piętnastu lat
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Miermieładowie
c) Rodionie
d) Swidrygajłowie
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowy wieczór
b) lipcowe popołudnie
c) lipcowy poranek
d) lipcowe południe
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wewnętrznego monologu
b) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
c) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
d) wielogłosowości
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Słowa Periodycznego”
b) „Magazynu Powszechnego”
c) „Gazety Petersburskiej”
d) „Głosu Studenckiego”
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) cztery części
b) trzy części
c) sześć części
d) pięć części
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) tygodnia wolności
b) pięciu dni wolności
c) dwóch dni wolności
d) dwóch tygodni wolności
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był malarz pokojowy Mikołaj
b) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
c) był stróż
d) był przyjaciel Razumichin
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na W-skim moście
b) na Wyspie Pietrowskiej
c) u przyjaciela - Razumichina
d) w swoim pokoju
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) otruł się
b) strzelił sobie w skroń z pistoletu
c) utopił się
d) powiesił się
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Sonią
b) Porfirym
c) Łużynem
d) Razumichinem
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni