Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 730
b) 1250
c) 820
d) 888
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) kole utopijnych socjalistów
c) tajnej organizacji narodowej
d) ugrupowaniu „białych”
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) radca tytularny
b) adwokat
c) sędzia
d) referent sądowy
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dwunastu i pół dnia
b) siedmiu i pół dnia
c) dziewięciu i pół dnia
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch tygodni wolności
b) pięciu dni wolności
c) dwóch dni wolności
d) tygodnia wolności
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) urzędnikiem
b) sędzią śledczym
c) biedakiem
d) rewolucjonistą
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) jednakowe
b) wieloznaczne
c) obiektywne
d) negatywne
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) nieba
b) raju
c) piekła
d) czyśca
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 70. XIX wieku
b) latach 80. XIX wieku
c) latach 60. XIX wieku
d) latach 90. XIX wieku
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
b) pracodawczyni Duni
c) kucharka i służąca
d) właścicielka pokoju Rodiona
Rozwiązanie


Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Swidrygajłow
c) Razumichin
d) Raskolnikow
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowe południe
c) lipcowy poranek
d) lipcowy wieczór
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) monastyr
b) ochronkę dla sierot
c) zakon żebraczy
d) swoją siostrę
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) cztery części
b) trzy części
c) pięć części
d) sześć części
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na W-skim moście
b) na Wyspie Pietrowskiej
c) u przyjaciela - Razumichina
d) w swoim pokoju
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) lekarz
b) współpracownik Porfirego
c) oficer śledczy
d) sekretarz cyrkułu
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 60 lat
b) 50 lat
c) 40 lat
d) 70 lat
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) nieograniczoną wolnością jednostki
b) uległością wobec władzy
c) rewolucją społeczną
d) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Rodionie
c) Miermieładowie
d) Swidrygajłowie
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) niezapłaconego weksla
b) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
c) mandatu
d) długów w szynkowni
Rozwiązanie


Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 4 dni
b) 5 dni
c) 3 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) pięć lat katorgi
b) osiem lat katorgi
c) piętnaście lat katorgi
d) dziesięć lat katorgi
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) dziesięciu lat
b) pięciu lat
c) piętnastu lat
d) siedmiu lat
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) starszą przyrodnią siostrą
d) starszą rodzoną siostrą
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) inteligenckiego
b) arystokratycznego
c) biednego
d) burżuazyjnego
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był przyjaciel Razumichin
b) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
c) był stróż
d) był malarz pokojowy Mikołaj
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zawiłą
b) prostą
c) zwartą
d) luźną
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) anarchizmu
b) ateizmu
c) racjonalizmu
d) radykalizmu społecznego
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) opuszczonym mieszkaniu
b) mieszkaniu Mikołaja
c) mieszkaniu przyjaciela
d) odnawianym mieszkaniu
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
b) nie ocenia
c) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię adwokacką
b) poradnię lekarską
c) sklep bławatny
d) fabrykę zapałek
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) psychologicznej
b) egzystencjalnej
c) logicznej
d) kryminalnej
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoją biżuterię
b) niewielki domek na wsi
c) swoje suknie balowe
d) trzy tysiące rubli
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) drugim pietrze
b) pierwszym pietrze
c) czwartym pietrze
d) trzecim piętrze
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) raka
c) zapalenie płuc
d) grużlicę
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 2000
b) 1978
c) 1973
d) 1995
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wewnętrznego monologu
b) wielogłosowości
c) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
d) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Porfirym
b) Razumichinem
c) Sonią
d) Łużynem
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sznur pereł
b) sakiewkę
c) drogocenną kolię
d) złoty łańcuszek
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Razumuchina
b) Raskolnikowa
c) Swidrygajłowa
d) Łużyna
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 15 lat
b) 18 lat
c) 17 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Marka
b) św. Łukasza
c) św. Mateusza
d) św. Jana
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) łańcuszek z krzyżykiem
b) srebrny zegarek
c) papierośnicę
d) pierścionek
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) harmonii
c) skrzypcach
d) gitarze
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) zbrodni
b) małżeństwa
c) przyszłości Petersburga
d) podziału klasowego
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Ameryki
b) Paryża
c) Europy Zachodniej
d) Australii
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) pisarzem
b) nauczycielem
c) prawnikiem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) pamiętać
b) się znieczulić
c) nie cierpieć
d) zapomnieć
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) utopił się
b) powiesił się
c) otruł się
d) strzelił sobie w skroń z pistoletu
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) złoty zegarek
b) sturublowy banknot
c) pierścień
d) portfel
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Głosu Studenckiego”
b) „Słowa Periodycznego”
c) „Magazynu Powszechnego”
d) „Gazety Petersburskiej”
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w szafie
b) pod głazem
c) w łóżku
d) we framudze
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni