Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Razumichin
c) Swidrygajłow
d) Raskolnikow
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 17 lat
b) 18 lat
c) 15 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) utopił się
b) powiesił się
c) strzelił sobie w skroń z pistoletu
d) otruł się
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wewnętrznego monologu
b) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
c) wielogłosowości
d) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) urzędnikiem
b) rewolucjonistą
c) sędzią śledczym
d) biedakiem
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) raju
b) piekła
c) nieba
d) czyśca
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) fabrykę zapałek
b) poradnię lekarską
c) sklep bławatny
d) poradnię adwokacką
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 730
c) 820
d) 888
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zawiłą
b) luźną
c) zwartą
d) prostą
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 70. XIX wieku
b) latach 80. XIX wieku
c) latach 60. XIX wieku
d) latach 90. XIX wieku
Rozwiązanie


Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoją biżuterię
b) swoje suknie balowe
c) trzy tysiące rubli
d) niewielki domek na wsi
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 50 lat
b) 70 lat
c) 60 lat
d) 40 lat
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Rodiona
b) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
c) kucharka i służąca
d) pracodawczyni Duni
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1973
b) 1978
c) 1995
d) 2000
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu Mikołaja
b) mieszkaniu przyjaciela
c) odnawianym mieszkaniu
d) opuszczonym mieszkaniu
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Raskolnikowa
b) Swidrygajłowa
c) Razumuchina
d) Łużyna
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) pierścionek
b) papierośnicę
c) łańcuszek z krzyżykiem
d) srebrny zegarek
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) nie cierpieć
b) się znieczulić
c) zapomnieć
d) pamiętać
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) tajnej organizacji narodowej
c) ugrupowaniu „białych”
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) pierwszym pietrze
b) drugim pietrze
c) trzecim piętrze
d) czwartym pietrze
Rozwiązanie


Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) pierścień
b) portfel
c) złoty zegarek
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Magazynu Powszechnego”
b) „Gazety Petersburskiej”
c) „Słowa Periodycznego”
d) „Głosu Studenckiego”
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dwunastu i pół dnia
b) dziewięciu i pół dnia
c) siedmiu i pół dnia
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) biednego
b) arystokratycznego
c) inteligenckiego
d) burżuazyjnego
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) gitarze
c) harmonii
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) sędzia
b) referent sądowy
c) adwokat
d) radca tytularny
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) pięciu dni wolności
b) tygodnia wolności
c) dwóch tygodni wolności
d) dwóch dni wolności
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
b) długów w szynkowni
c) mandatu
d) niezapłaconego weksla
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) siedmiu lat
b) piętnastu lat
c) pięciu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
b) rewolucją społeczną
c) uległością wobec władzy
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
b) był przyjaciel Razumichin
c) był malarz pokojowy Mikołaj
d) był stróż
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie ocenia
d) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) pięć lat katorgi
b) piętnaście lat katorgi
c) osiem lat katorgi
d) dziesięć lat katorgi
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) pięć części
b) cztery części
c) trzy części
d) sześć części
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) drogocenną kolię
b) sznur pereł
c) złoty łańcuszek
d) sakiewkę
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 4 dni
b) 3 dni
c) 2 dni
d) 5 dni
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Europy Zachodniej
b) Paryża
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) ateizmu
b) radykalizmu społecznego
c) racjonalizmu
d) anarchizmu
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Jana
b) św. Łukasza
c) św. Marka
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) pod głazem
c) we framudze
d) w szafie
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) u przyjaciela - Razumichina
b) na W-skim moście
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) w swoim pokoju
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) grużlicę
b) zapalenie płuc
c) dusznicę
d) raka
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Rodionie
b) Miermieładowie
c) Swidrygajłowie
d) Łużynie
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) wieloznaczne
b) negatywne
c) jednakowe
d) obiektywne
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą rodzoną siostrą
b) starszą przyrodnią siostrą
c) młodszą rodzoną siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) współpracownik Porfirego
b) oficer śledczy
c) lekarz
d) sekretarz cyrkułu
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowy wieczór
b) lipcowe popołudnie
c) lipcowy poranek
d) lipcowe południe
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) zbrodni
b) małżeństwa
c) przyszłości Petersburga
d) podziału klasowego
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) psychologicznej
b) logicznej
c) egzystencjalnej
d) kryminalnej
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) prawnikiem
b) pisarzem
c) nauczycielem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Sonią
b) Łużynem
c) Razumichinem
d) Porfirym
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) swoją siostrę
b) monastyr
c) ochronkę dla sierot
d) zakon żebraczy
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni