Zbrodnia i kara
      Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Miermieładowie
b) Swidrygajłowie
c) Łużynie
d) Rodionie
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) sędzią śledczym
b) urzędnikiem
c) biedakiem
d) rewolucjonistą
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 2 dni
b) 4 dni
c) 5 dni
d) 3 dni
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) dwunastu i pół dnia
c) siedmiu i pół dnia
d) dziewięciu i pół dnia
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) sturublowy banknot
b) portfel
c) złoty zegarek
d) pierścień
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) jednakowe
b) obiektywne
c) wieloznaczne
d) negatywne
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) ugrupowaniu „białych”
b) partii komunistycznej
c) kole utopijnych socjalistów
d) tajnej organizacji narodowej
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 80. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1973
b) 2000
c) 1995
d) 1978
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) biednego
b) inteligenckiego
c) arystokratycznego
d) burżuazyjnego
Rozwiązanie


Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 888
b) 820
c) 730
d) 1250
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 15 lat
b) 17 lat
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) prawnikiem
b) pisarzem
c) nauczycielem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) trzy tysiące rubli
b) niewielki domek na wsi
c) swoje suknie balowe
d) swoją biżuterię
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Raskolnikow
c) Swidrygajłow
d) Razumichin
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą przyrodnią siostrą
b) starszą rodzoną siostrą
c) młodszą przyrodnią siostrą
d) młodszą rodzoną siostrą
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) powiesił się
b) strzelił sobie w skroń z pistoletu
c) utopił się
d) otruł się
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) referent sądowy
b) adwokat
c) sędzia
d) radca tytularny
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Łużynem
b) Sonią
c) Porfirym
d) Razumichinem
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) nie cierpieć
b) pamiętać
c) zapomnieć
d) się znieczulić
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię lekarską
b) poradnię adwokacką
c) fabrykę zapałek
d) sklep bławatny
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) lekarz
b) współpracownik Porfirego
c) oficer śledczy
d) sekretarz cyrkułu
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) nieograniczoną wolnością jednostki
b) uległością wobec władzy
c) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
d) rewolucją społeczną
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Gazety Petersburskiej”
b) „Magazynu Powszechnego”
c) „Głosu Studenckiego”
d) „Słowa Periodycznego”
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) pięciu lat
b) dziesięciu lat
c) siedmiu lat
d) piętnastu lat
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zwartą
b) luźną
c) prostą
d) zawiłą
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Mateusza
b) św. Marka
c) św. Łukasza
d) św. Jana
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) anarchizmu
b) radykalizmu społecznego
c) racjonalizmu
d) ateizmu
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na W-skim moście
b) u przyjaciela - Razumichina
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) w swoim pokoju
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) logicznej
b) psychologicznej
c) egzystencjalnej
d) kryminalnej
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) drugim pietrze
b) pierwszym pietrze
c) czwartym pietrze
d) trzecim piętrze
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) ochronkę dla sierot
b) monastyr
c) zakon żebraczy
d) swoją siostrę
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Paryża
b) Australii
c) Ameryki
d) Europy Zachodniej
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) mieszkaniu Mikołaja
c) opuszczonym mieszkaniu
d) mieszkaniu przyjaciela
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
b) mandatu
c) niezapłaconego weksla
d) długów w szynkowni
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) cztery części
b) sześć części
c) pięć części
d) trzy części
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) dusznicę
c) grużlicę
d) raka
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 60 lat
b) 50 lat
c) 40 lat
d) 70 lat
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Swidrygajłowa
b) Raskolnikowa
c) Łużyna
d) Razumuchina
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) nieba
b) raju
c) piekła
d) czyśca
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) pięciu dni wolności
b) tygodnia wolności
c) dwóch dni wolności
d) dwóch tygodni wolności
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowe południe
c) lipcowy wieczór
d) lipcowy poranek
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) zbrodni
b) przyszłości Petersburga
c) podziału klasowego
d) małżeństwa
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w szafie
b) we framudze
c) pod głazem
d) w łóżku
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wewnętrznego monologu
b) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
c) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
d) wielogłosowości
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
b) nie ocenia
c) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) papierośnicę
b) łańcuszek z krzyżykiem
c) pierścionek
d) srebrny zegarek
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) osiem lat katorgi
b) dziesięć lat katorgi
c) piętnaście lat katorgi
d) pięć lat katorgi
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był stróż
b) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
c) był przyjaciel Razumichin
d) był malarz pokojowy Mikołaj
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
b) kucharka i służąca
c) właścicielka pokoju Rodiona
d) pracodawczyni Duni
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sakiewkę
b) złoty łańcuszek
c) drogocenną kolię
d) sznur pereł
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) harmonii
c) skrzypcach
d) gitarze
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni
Partner serwisu: