Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Słowa Periodycznego”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Gazety Petersburskiej”
d) „Magazynu Powszechnego”
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Łużynem
b) Razumichinem
c) Porfirym
d) Sonią
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch dni wolności
b) tygodnia wolności
c) dwóch tygodni wolności
d) pięciu dni wolności
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
d) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) raju
b) nieba
c) piekła
d) czyśca
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) długów w szynkowni
b) niezapłaconego weksla
c) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
d) mandatu
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1973
b) 1995
c) 2000
d) 1978
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) radykalizmu społecznego
b) anarchizmu
c) ateizmu
d) racjonalizmu
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) adwokat
b) sędzia
c) radca tytularny
d) referent sądowy
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) pięć lat katorgi
b) dziesięć lat katorgi
c) piętnaście lat katorgi
d) osiem lat katorgi
Rozwiązanie


Dostojewski zmarł na:
a) raka
b) grużlicę
c) zapalenie płuc
d) dusznicę
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) negatywne
b) obiektywne
c) wieloznaczne
d) jednakowe
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był stróż
b) był malarz pokojowy Mikołaj
c) był przyjaciel Razumichin
d) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Marka
b) św. Jana
c) św. Łukasza
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Paryża
b) Europy Zachodniej
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) sędzią śledczym
b) rewolucjonistą
c) urzędnikiem
d) biedakiem
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 80. XIX wieku
b) latach 60. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 70. XIX wieku
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię lekarską
b) fabrykę zapałek
c) poradnię adwokacką
d) sklep bławatny
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) pierwszym pietrze
b) czwartym pietrze
c) drugim pietrze
d) trzecim piętrze
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) kryminalnej
b) logicznej
c) psychologicznej
d) egzystencjalnej
Rozwiązanie


Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sakiewkę
b) sznur pereł
c) drogocenną kolię
d) złoty łańcuszek
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) pod głazem
c) we framudze
d) w szafie
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) łańcuszek z krzyżykiem
b) papierośnicę
c) pierścionek
d) srebrny zegarek
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) zbrodni
b) przyszłości Petersburga
c) podziału klasowego
d) małżeństwa
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) skrzypcach
b) harmonii
c) katarynce
d) gitarze
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) inteligenckiego
b) arystokratycznego
c) biednego
d) burżuazyjnego
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na W-skim moście
b) w swoim pokoju
c) u przyjaciela - Razumichina
d) na Wyspie Pietrowskiej
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) niewielki domek na wsi
b) swoją biżuterię
c) swoje suknie balowe
d) trzy tysiące rubli
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
b) rewolucją społeczną
c) uległością wobec władzy
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) lekarz
b) współpracownik Porfirego
c) sekretarz cyrkułu
d) oficer śledczy
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 15 lat
b) 17 lat
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Łużyna
b) Raskolnikowa
c) Razumuchina
d) Swidrygajłowa
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) siedmiu i pół dnia
b) dziewięciu i pół dnia
c) pięciu dni
d) dwunastu i pół dnia
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) pamiętać
c) się znieczulić
d) nie cierpieć
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 3 dni
b) 4 dni
c) 2 dni
d) 5 dni
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) strzelił sobie w skroń z pistoletu
b) powiesił się
c) utopił się
d) otruł się
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) pracodawczyni Duni
b) właścicielka pokoju Rodiona
c) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
d) kucharka i służąca
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Rodionie
b) Miermieładowie
c) Swidrygajłowie
d) Łużynie
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) siedmiu lat
b) dziesięciu lat
c) piętnastu lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) tajnej organizacji narodowej
b) partii komunistycznej
c) ugrupowaniu „białych”
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) pierścień
b) portfel
c) złoty zegarek
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) swoją siostrę
b) monastyr
c) zakon żebraczy
d) ochronkę dla sierot
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) lekarzem
b) prawnikiem
c) pisarzem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Raskolnikow
c) Swidrygajłow
d) Razumichin
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) starszą rodzoną siostrą
d) starszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
b) wewnętrznego monologu
c) wielogłosowości
d) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) mieszkaniu przyjaciela
c) mieszkaniu Mikołaja
d) opuszczonym mieszkaniu
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 40 lat
b) 50 lat
c) 70 lat
d) 60 lat
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) prostą
c) zawiłą
d) zwartą
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) cztery części
b) sześć części
c) trzy części
d) pięć części
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 730
b) 888
c) 1250
d) 820
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe południe
b) lipcowy poranek
c) lipcowe popołudnie
d) lipcowy wieczór
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni