Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 2000
b) 1995
c) 1978
d) 1973
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dziewięciu i pół dnia
b) dwunastu i pół dnia
c) pięciu dni
d) siedmiu i pół dnia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 15 lat
b) 17 lat
c) 16 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) ateizmu
b) anarchizmu
c) racjonalizmu
d) radykalizmu społecznego
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Swidrygajłowie
b) Miermieładowie
c) Łużynie
d) Rodionie
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 70 lat
b) 40 lat
c) 50 lat
d) 60 lat
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) zwartą
c) prostą
d) zawiłą
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) strzelił sobie w skroń z pistoletu
b) otruł się
c) powiesił się
d) utopił się
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) srebrny zegarek
b) papierośnicę
c) łańcuszek z krzyżykiem
d) pierścionek
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Swidrygajłowa
b) Łużyna
c) Razumuchina
d) Raskolnikowa
Rozwiązanie


Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) referent sądowy
b) sędzia
c) adwokat
d) radca tytularny
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Magazynu Powszechnego”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Słowa Periodycznego”
d) „Gazety Petersburskiej”
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) lekarzem
b) pisarzem
c) prawnikiem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 730
c) 820
d) 888
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) siedmiu lat
b) pięciu lat
c) piętnastu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) piętnaście lat katorgi
b) osiem lat katorgi
c) dziesięć lat katorgi
d) pięć lat katorgi
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) ugrupowaniu „białych”
b) tajnej organizacji narodowej
c) partii komunistycznej
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) złoty zegarek
b) portfel
c) sturublowy banknot
d) pierścień
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) pięciu dni wolności
b) tygodnia wolności
c) dwóch dni wolności
d) dwóch tygodni wolności
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) sekretarz cyrkułu
b) lekarz
c) współpracownik Porfirego
d) oficer śledczy
Rozwiązanie


„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) cztery części
b) pięć części
c) trzy części
d) sześć części
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Ameryki
b) Europy Zachodniej
c) Paryża
d) Australii
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) harmonii
c) skrzypcach
d) gitarze
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) małżeństwa
b) przyszłości Petersburga
c) zbrodni
d) podziału klasowego
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoje suknie balowe
b) swoją biżuterię
c) niewielki domek na wsi
d) trzy tysiące rubli
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) się znieczulić
c) nie cierpieć
d) pamiętać
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Raskolnikow
c) Swidrygajłow
d) Razumichin
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) sędzią śledczym
b) biedakiem
c) rewolucjonistą
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Łużynem
b) Porfirym
c) Sonią
d) Razumichinem
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) u przyjaciela - Razumichina
b) na W-skim moście
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) w swoim pokoju
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu Mikołaja
b) mieszkaniu przyjaciela
c) opuszczonym mieszkaniu
d) odnawianym mieszkaniu
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) monastyr
b) swoją siostrę
c) zakon żebraczy
d) ochronkę dla sierot
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowy wieczór
c) lipcowe południe
d) lipcowy poranek
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sznur pereł
b) sakiewkę
c) drogocenną kolię
d) złoty łańcuszek
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) rewolucją społeczną
b) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
c) uległością wobec władzy
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) fabrykę zapałek
b) poradnię adwokacką
c) poradnię lekarską
d) sklep bławatny
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) jednakowe
b) negatywne
c) obiektywne
d) wieloznaczne
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) czyśca
b) nieba
c) raju
d) piekła
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
b) wielogłosowości
c) wewnętrznego monologu
d) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 80. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
d) nie ocenia
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w szafie
b) we framudze
c) pod głazem
d) w łóżku
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) pracodawczyni Duni
b) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
c) właścicielka pokoju Rodiona
d) kucharka i służąca
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) raka
c) grużlicę
d) dusznicę
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą przyrodnią siostrą
b) starszą rodzoną siostrą
c) młodszą rodzoną siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) pierwszym pietrze
b) trzecim piętrze
c) drugim pietrze
d) czwartym pietrze
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) biednego
b) inteligenckiego
c) burżuazyjnego
d) arystokratycznego
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był stróż
b) był przyjaciel Razumichin
c) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
d) był malarz pokojowy Mikołaj
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) kryminalnej
b) psychologicznej
c) logicznej
d) egzystencjalnej
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Marka
b) św. Łukasza
c) św. Jana
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 5 dni
b) 3 dni
c) 2 dni
d) 4 dni
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
b) długów w szynkowni
c) mandatu
d) niezapłaconego weksla
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni