Zbrodnia i kara | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) zawiłą
c) prostą
d) zwartą
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Razumichinem
b) Sonią
c) Łużynem
d) Porfirym
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą rodzoną siostrą
b) młodszą rodzoną siostrą
c) starszą przyrodnią siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) rewolucjonistą
b) urzędnikiem
c) sędzią śledczym
d) biedakiem
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) współpracownik Porfirego
b) oficer śledczy
c) sekretarz cyrkułu
d) lekarz
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) długów w szynkowni
b) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
c) niezapłaconego weksla
d) mandatu
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był malarz pokojowy Mikołaj
b) był stróż
c) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
d) był przyjaciel Razumichin
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
c) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) raju
b) piekła
c) nieba
d) czyśca
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) dziesięciu lat
b) pięciu lat
c) siedmiu lat
d) piętnastu lat
Rozwiązanie


Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) biednego
b) burżuazyjnego
c) arystokratycznego
d) inteligenckiego
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) jednakowe
b) negatywne
c) obiektywne
d) wieloznaczne
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowy poranek
b) lipcowe popołudnie
c) lipcowe południe
d) lipcowy wieczór
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Słowa Periodycznego”
b) „Gazety Petersburskiej”
c) „Głosu Studenckiego”
d) „Magazynu Powszechnego”
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) grużlicę
c) zapalenie płuc
d) raka
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) powiesił się
b) strzelił sobie w skroń z pistoletu
c) otruł się
d) utopił się
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Marka
b) św. Mateusza
c) św. Jana
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 888
b) 820
c) 1250
d) 730
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) portfel
b) pierścień
c) złoty zegarek
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Razumichin
b) Swidrygajłow
c) Raskolnikow
d) Łużyn
Rozwiązanie


Dostojewski zmarł w wieku:
a) 60 lat
b) 50 lat
c) 40 lat
d) 70 lat
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) w swoim pokoju
b) na Wyspie Pietrowskiej
c) na W-skim moście
d) u przyjaciela - Razumichina
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) ochronkę dla sierot
b) swoją siostrę
c) monastyr
d) zakon żebraczy
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) rewolucją społeczną
b) uległością wobec władzy
c) nieograniczoną wolnością jednostki
d) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) pod głazem
c) w szafie
d) we framudze
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) mieszkaniu Mikołaja
c) mieszkaniu przyjaciela
d) opuszczonym mieszkaniu
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch dni wolności
b) tygodnia wolności
c) dwóch tygodni wolności
d) pięciu dni wolności
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) racjonalizmu
b) radykalizmu społecznego
c) anarchizmu
d) ateizmu
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 80. XIX wieku
b) latach 60. XIX wieku
c) latach 70. XIX wieku
d) latach 90. XIX wieku
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Europy Zachodniej
b) Ameryki
c) Australii
d) Paryża
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) piętnaście lat katorgi
b) dziesięć lat katorgi
c) pięć lat katorgi
d) osiem lat katorgi
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) nauczycielem
b) prawnikiem
c) lekarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) gitarze
b) skrzypcach
c) katarynce
d) harmonii
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) tajnej organizacji narodowej
c) ugrupowaniu „białych”
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) pierwszym pietrze
b) czwartym pietrze
c) trzecim piętrze
d) drugim pietrze
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 5 dni
b) 4 dni
c) 3 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
b) kucharka i służąca
c) pracodawczyni Duni
d) właścicielka pokoju Rodiona
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) logicznej
b) egzystencjalnej
c) psychologicznej
d) kryminalnej
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Raskolnikowa
b) Razumuchina
c) Swidrygajłowa
d) Łużyna
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sakiewkę
b) drogocenną kolię
c) sznur pereł
d) złoty łańcuszek
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) srebrny zegarek
b) łańcuszek z krzyżykiem
c) pierścionek
d) papierośnicę
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1995
b) 1973
c) 2000
d) 1978
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) sędzia
b) radca tytularny
c) referent sądowy
d) adwokat
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) pamiętać
c) nie cierpieć
d) się znieczulić
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) sklep bławatny
b) poradnię lekarską
c) poradnię adwokacką
d) fabrykę zapałek
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoje suknie balowe
b) trzy tysiące rubli
c) niewielki domek na wsi
d) swoją biżuterię
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Swidrygajłowie
b) Łużynie
c) Rodionie
d) Miermieładowie
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) podziału klasowego
b) przyszłości Petersburga
c) małżeństwa
d) zbrodni
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) siedmiu i pół dnia
b) dwunastu i pół dnia
c) pięciu dni
d) dziewięciu i pół dnia
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 15 lat
b) 17 lat
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wewnętrznego monologu
b) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
c) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
d) wielogłosowości
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) sześć części
b) cztery części
c) pięć części
d) trzy części
Rozwiązanie

Tagi:
• Charakterystyka Raskolnikowa • Charakterystyka Soni